Låntagares vårdplikt

2018-10-22 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag lånade ut min bil som tyvärr gick sönder. Problemet är att bilen nu står på verkstad 90 mil hemifrån. Vem ska stå för transportkostnaden hem? Den går inte att köra så det krävs bilsläp eller biltransport.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lån är till största del oreglerat i lag. Den som lånar något åläggs en vårdplikt och ett presumtionsansvar för skador som uppstår (se 11 kap. 1 § handelsbalken och NJA 1953 s. 409). Detta innebär att låntagaren är skyldig att ersätta skador som inträffar under lånet såvida denne inte kan bevisa att skadan har uppstått till följd av en olyckshändelse eller av vanligt slitage. Även vid en olyckshändelse kan låntagaren hållas ansvarig om denne skadan inträffat till följd av att denne inte följt vad som var avtalat.

Således har du rätt att kräva ersättning för kostnaden om låntagaren vållat skadan, men om skadan har inträffat till följd av en olyckshändelse får du troligen bära kostnaden såvida ni inte kan komma överens om annat.

Hoppas svaret varit behjälpligt och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2019-04-14 Skadeståndsersättning för vattenskada - åldersavdrag med mera
2019-04-08 Vem betalar självrisk vid försäkringsfall?
2019-04-03 Möjligt att få ersättning för pengar som frånvunnits genom brott utan att anmäla ?
2019-03-27 Vad sker med skadeståndet till en avliden person?

Alla besvarade frågor (68021)