Låntagares och förvarares retentionsrätt

2017-08-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Skulle vilja få det förklarat vad 11 kap 3§ HB samt 12 kap 8§ HB reglerar exakt samt vad skillnaden är mellan dem. I vilka situationer är dessa tillämpliga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du behöver hjälp med hur innehållet i angivna bestämmelser i handelsbalken (HB) ska tolkas.

11 kap. 3 § HB – Enligt lagrummet har en låntagare en så kallad retentionsrätt, vilket innebär en kvarhållanderätt i den lånade saken till säkerhet för nödvändiga kostnader.

12 kap. 8 § HB – Enligt lagrummet har en förvarare en retentionsrätt i saken intill dess ersättning har erlagts. Retentionsrätten omfattar även nödvändiga kostnader i samband med förvaringen, exempelvis nödvändigt vårdande av egendomen. Nyttiga, men inte nödvändiga kostnader ger retentionsrätt endast under förutsättning av deponentens samtycke till kostnaderna.

Båda bestämmelserna reglerar alltså retentionsrätten.
Skillnaden mellan bestämmelserna är dock att 11 kap. 3 § HB reglerar förhållandet mellan en låntagare och långivare och omfattar enbart säkerhet för nödvändiga kostnader. Medan 12 kap. 8 § HB reglerar förhållandet mellan en förvarare och deponent och omfattar säkerhet för motprestationens uppfyllelse men också för både nödvändiga och under vissa givna omständigheter också nyttiga kostnader.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vid fortsatta funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?