Längsta möjliga provanställningstid

Hej! I mitt kontrakt står det att min provanställning är på 8 mån. Mitt jobb är inte kollektivt anslutna. Är inte 6 månaders provanställning det längsta man får ha? Efter påskrift tog jag upp det med min chef och hon sa att de alltid har 8 mån provanställning där. Vad gäller för mig? Har jobbat i 5 månader nu och undrar om det per automatik övergår till en fast anställning efter 6 månader eller om det är 8 månader som gäller i och med att jag skrivit på kontraktet? Varken jag eller jobbet är med i facket. Med vänlig hälsning, E

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Provanställning

Enligt 6 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) framkommer det att avtal får träffas om en provanställnings som är tidsbegränsad till max 6 månader. I andra stycket samma paragraf framkommer det att om inget annat avtalats kommer provanställningen övergå till en tillsvidareanställning när prövotiden gått ut.

Lagen om anställningsskydd är semidispositiv enligt 2 § LAS. Detta innebär att lagen kan inskränkas genom kollektivavtal. Vilket i sin tur innebär att avtal kan träffas annat än det som står i lagen men endast om det är till fördel för arbetstagaren. Om något träffas i avtalet som ger en arbetstagare sämre skydd eller rättigheter är avtalet ogiltigt.

Anställningsavtalet

Ett anställningsavtal är något som ingås mellan arbetsgivare och arbetstagare. Är arbetsgivaren ansluten till ett kollektivavtal gäller det som arbetsgivaren har bundit sig till gentemot arbetstagarnas fackliga organisationer. I vissa situationer föreligger det en möjlighet för arbetsgivare och fackföreningen att förlänga en provanställning. Detta sker dock restriktivt och med förutsättning att de fackliga organisationerna har förhandlat om det.

Om varken arbetstagaren eller arbetsgivaren är bundna av ett kollektivavtal eller är fackligt bundna gäller anställningsavtalet. Anställningsavtalet ska dock vara i enlighet med lagen om anställningsskydd som ett skydd för arbetstagaren. Det går därför inte att avtala om en längre provanställning då detta är till nackdel för arbetstagaren enligt 2 och 6 §§ LAS.

Kollektivavtal

Alla de som är med i ett fackligt förbund är som regel bundna av kollektivavtal. Därför är även de som endast är medlemmar bundna av kollektivavtal enligt 26 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Om en arbetsgivare är med i en facklig organisation och därmed bunden av ett kollektivavtal har denne som skyldighet att tillämpa kollektivavtalet även på arbetstagare som inte är med i en facklig organisation.

Sammanfattande råd

Börja med att prata med din arbetsgivare. Av det som framkommer av frågan tolkar jag det som att varken du som arbetstagare eller din arbetsgivare är med i en facklig organisation eller är bundna av något kollektivavtal. Om så är fallet måste anställningsavtalet följa LAS och därmed 6 § LAS där det framkommer att en provanställning maximalt får vara 6 månader. Efter 6 månader som provanställd ska det som regel automatiskt övergå till en tillsvidareanställning om inget annat avtalas mellan dig som arbetstagare och arbetsgivare. Det måste dock löpa en annan form av anställning än en provanställning annars ses anställningen som en tillsvidareanställning efter provanställningens utgång. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

Andrea VrcicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo