Lämnar båt för motorbyte, risk vid konkurs?

2015-10-25 i Konkurs
FRÅGA
Hej.Jag kommer att lämna in min båt på varv för motorbyte i vinter.Hur bör jag göra för att skydda min egendom mot en eventuell konkurs hos varvet?Jag kommer att betala motorn innan arbetet är klart, arbete och övrigt material kommer jag betala när arbetet är klart.Bör jag köpa motorn själv direkt från motorleverantören?
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Reglerna om hur egendom hanteras i en konkurs hittar du i utsökningsbalken och konkurslagen, se här och här.

Utgångspunkten vid en konkurs är att all egendom som gäldenären besitter tillhör denne om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan, se här och här.

För att säkra rätten till sin egendom krävs separationsrätt. Detta är ett allmänt begrepp inom sakrätten och innebär att ägaren till egendomen måste framföra att egendomen tillhör denne. För att uppnå kraven för separationsrätt krävs att det föreligger specialitet. Med detta menas att objektet lätt kan pekas ut och urskiljas ur konkursgäldenärens egendomsmassa. Förutom specialitet krävs också ett förfogandeförbud. Detta innebär att personen som har egendomen hos sig inte ska ha fått det i syfte att t.ex sälja vidare egendomen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll