Läkarintyg vid sjukpenning

Om jag begått ett brott Ica-butik följd av det mår väldigt psykiskt dåligt. Har jag ändå rätt till sjukpenning från Försäkringskassan? Och måste arbetsgivaren (t.ex. genom sjukintyget) få reda på anledningen till sjukskrivningen?

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De första 14 dagarna av din sjukdom

Vid de första fjorton dagarna av sjukskrivningen är det arbetsgivaren som betalar sjuklön. Arbetsgivaren är endast skyldig att betala sjuklön till dig om du kan styrka din sjukdom genom ett läkarintyg (8 § sjuklönelagen). Det innebär att du måste ge in ett läkarintyg till din arbetsgivare för att hen ska bli skyldig att betala sjuklön. Läkarintyget behöver dock inte innehålla någon närmare uppgift om vilken sjukdom du lider av eller anledningen till sjukdomen. 

Något du bör tänka på är dock att det är din arbetsgivare som bedömer om du ha rätt att vara frånvarande på grund av sjukdom och därmed ha rätt till sjuklön (4 § sjuklönelagen). För att arbetsgivaren ska kunna göra en gedigen bedömning av om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdomen behöver arbetsgivaren medicinsk information. Det är arbetsgivaren som bedömer om informationen i läkarintyget är tillräckligt, och om hen inte anser det är det arbetsgivarens åsikt som gäller. Om din diagnos inte finns med i läkarintyget bör t ex läkaren tydligt beskriva hur din arbetsförmåga är nedsatt, annars finns det en risk att arbetsgivaren bedömer att den inte kan avgöra om du har rätt till sjuklön. 

Om du är sjuk längre än 14 dagar - sjukpenning

Det är Försäkringskassan som bestämmer om man har rätt till sjukpenning efter att man har ansökt om det. Jag kan därför inte besvara frågan om du har rätt till sjukpenning utan hänvisar dig till Försäkringskassan. Om Försäkringskassan skulle besluta att du har rätt till sjukpenning gäller följande beträffande läkarintyg: din arbetsgivare behöver inte ha läkarintyg för sjukskrivningen av Försäkringskassan. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar, 

Jasmine AtieRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo