FrågaARBETSRÄTTSjuk 25/04/2022

Läkarintyg till arbetsgivare efter flera sjukperioder

Hej om jag är sjuk måndag till fredag. Frisk lördag och söndag. Och sen blir sjuk igen måndag till fredag. När behöver jag ge sjuk intyg till företaget

Lawline svarar

 

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ersättning för arbetstagare som blivit sjuka regleras under de första 14 dagarna i Lag (1991:1047) om sjuklön (SjLL) då arbetsgivaren betalar ersättningen. Här framgår det i 8 § andra stycket SjLL att arbetstagaren måste lämna läkarintyg eller tandläkarintyg på den sjunde dagen efter att personen blev sjuk. I vissa fall måste intyg lämnas tidigare än så om arbetsgivaren och fackförening har kommit överens om detta i kollektivavtal enligt 2 § andra stycket SjLL. Arbetsgivaren kan även med hjälp av Försäkringskassan begära intyg tidigare om det finns särskilda skäl enligt 10 § SjLL. Särskilda skäl skulle här kunna vara att arbetstagaren ofta är sjuk utan att det bekräftas av läkare. 

I det här fallet är det två sjukperioder som följer efter varandra. När en ny sjukperiod påbörjas efter att du varit sjuk de senaste fem dagarna så kommer sjukdomstiden att räknas som en enda period (7 § tredje stycket SjLL). Detta innebär att även om du är frisk under två dagar under helgen så kommer du behöva visa upp intyg från läkare eller tandläkare senast sju dagar efter att du blev sjuk första gången. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Emma AskRådgivare