Läkares tystnadsplikt och sociala medier

2021-06-27 i Sekretess
FRÅGA
Jag har skrivit privat meddelanden men en läkare på hans officiella Instagram konto. Läkaren har tagit skärmdumpar på mina meddelanden som han delat till många människor. Jag trodde att läkaren hade tystnadsplikt när vi skrev. Min fråga är får en läkare dela privata konversationer som man haft på Instagram?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Läkares tystnadsplikt regleras olika beroende på om det är inom privat eller offentlig regi. Offentlig regi regleras av OSL (Offentlig och sekretesslagen) och privat av PSL (Patientsäkerhetslagen). I princip gäller tystnadsplikten för båda och eftersom det inte framgår av omständigheterna lär jag inte uttryckligen välja.

Sekretess föreligger i frågan om att uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller personliga förhållanden, det är enbart om den enskilde eller någon närstående inte lider men av röjandet av uppgiften som den får förmedlas vidare (25 kap. 1 § OSL och 6 kap. 12 § PSL).

Utifrån omständigheter framgår det inte vad som framförs av de omnämnda meddelandena. För att dessa ska vara sekretesskyddade måste de således utgöra uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Om det är nu är den arten av uppgifter så skulle de anses vara att bryta tystnadsplikten om läkaren sprider dessa vidare. Viktigt att nämna är att instagram inte torde vara rätt forum för denna typ av uppgifter.

Slutsats

Det är svårt att ta ställning utifrån omständigheterna. Men hoppas att du däremot finner någon form av vägledning av mitt svar. Har du ytterligare frågor eller funderingar är det bara att höra av dig till Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?