Läkares tystnadsplikt mot vuxna barn till patient

2019-03-09 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Har en läkare tystnadsplikt inför vuxna barn till en förälder som är allvarligt sjuk, vad jag menar är kan man förbjuda en läkare att berätta för sina barn om hur saker och ting egentligen står till med hälsan och är inskrivet i journalen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta om en läkare får tala om för barn till en patient om vad som står i journalen eller om patientens hälsotillstånd.

Vad säger lagen?

Bestämmelser som är relevanta för din frågeställning finns i offentlighets och sekretesslagen (OSL) och patientlagen (PL). Av 10:2 PL framgår att bestämmelserna om sekretess i 25 kap. OSL ska tillämpas på sjukvården. I 25:1 OSL kan man utläsa att sekretess gäller uppgifter om enskildas hälsotillstånd, detta innefattar bland annat olika diagnoser och det som är inskrivet i journalen. Huvudregeln är således att sådan uppgift inte får delas vidare.

Det finns vissa undantag från denna sekretessbestämmelse bland annat i 25:10 OSL. Inga av dessa undantag bryter emellertid läkarens tystnadsplikt mot en patients barn. Läkaren får således inte röja uppgifter som rör patientens hälsa till patientens barn. Det är dock möjligt för patienten att tillåta läkaren att prata med barnen om hans eller hennes hälsa, i dessa fall får läkaren prata med barnen om de uppgifter patienten samtyckt till att röja. Detta framgår av 10:1 OSL.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att en läkare har tystnadsplikt gentemot en patients barn och alltså inte får röja uppgifter om dennes tillstånd eller vad som står i journalen utan att patienten samtycker till det.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (191)
2019-10-17 Kan man begära ut ett förundersökningsprotokoll under pågående förundersökning?
2019-09-30 Omfattas orosanmälning av sekretess?
2019-09-28 Vem får sekretessmarkera allmänt handlingar?
2019-09-03 Regler om sekretess gällande skolor - finns det?

Alla besvarade frågor (74755)