Läkare har en skyldighet att göra orosanmälan till socialen vid misstanke om att barn far illa

2017-06-03 i Sekretess
FRÅGA
Hej.Får en läkare bryta mot tystnadsplikten genom att anmäla till socialen att ett barn misstänks fara illa när dom vill och hur dom vill eller måste dom ha någon form av bevis som stödjer att denna misstanke finns? Eller vissa kriterier som uppfylls för att få bryta tystnadsplikten. Tänkte bara för annars har man ju som förälder egentligen inget som heter tystnadsplikt någonsin som man kan lita på om en läkare kan anmäla när dom känner för det med hur små grunder som helst.mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

En läkare är skyldig att anmäla till socialen vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa (se socialtjänstlagen 14 kap. 1 §). Skyldigheten omfattar inte bara när läkaren vet att barn far illa utan det räcker med en misstanke, något bevis behöver därför inte finnas men något måste ju ha skapat en misstanke hos läkaren. Kriteriet är alltså kännedom eller misstanke om att barn far illa.

Tystnadsplikten gäller fortfarande mot alla utom socialtjänsten även om misstanke eller kännedom om att barn far illa föreligger. Anledningen att läkaren får bryta tystnadsplikten är att barnets välmående väger tyngre än förälderns sekretess.

Hoppas du fått svar på din fråga.
Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?