Lagval för arv inom EU

2021-04-08 i Testamente
FRÅGA
HejMin mor är österrikisk medborgare. Bosatt i Sverige sedan början av 70-talet. Hon har en lägenhet i Österrike som hon ärvde av sin mor. Vi är 4 syskon och alla är svenska medborgare. 3 av oss är bosatta i Sverige och 1 är bosatt i Schweiz. Vilket lands arvsskatteregler kommer att gälla för oss syskon om reglerna förblir desamma?
SVAR

Hej! och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Arv inom EU regleras inte av svensk lag utan av EU-lag. Jag kommer därför att använda mig av Förordning 650/2012 i mitt svar.

Hemvist styr lagvalet

Reglerna om arv med anknytning till utlandet finns att hitta i EU:s arvsförordning. Enligt artikel 21 ska en avliden persons arv regleras enligt lagen i det land där den avlidna haft sin hemvist vid dödsfallet. Arvet kommer med andra ord delas upp enligt reglerna i det land där personen bedöms ha haft sin hemvist. Detta gäller oberoende av i vilket land egendomen finns eller vart man är medborgare.

Bedömningen av var en person ska anses ha sin hemvist är en helhetsbedömning av omständigheterna kring den avlidnes liv under de år som föregick dödsfallet och vid tidpunkten för dödsfallet. En särskilt viktig omständighet är hur varaktig och regelbunden den avlidnes vistelse i den berörda staten varit, förhållandena vid vistelsen samt skälen till denna. Personen bör ha en nära och stabil koppling till den berörda staten för att denna ska ses som hemviststat.

Med detta sagt, om din mor varit bosatt stadigvarande i Sverige sedan 70-talet så har hon sin hemvist i Sverige. Utgångspunkten är då att svenska arvsregler ska tillämpas på hela arvet i fråga.

Rätt att välja eget lagval

Enligt artikel 22 i arvsförordningen har du dock en möjlighet att välja vilket lands lag som ska tillämpas på arvet efter dig. Du kan genom ett särskilt lagvalsförordnande i ett testamente ange att lagen i det land där du är medborgare vid tidpunkten för ditt val eller vid din död ska tillämpas på arvet.

Detta innebär att din mor kan skriva in i sitt eget testamente att hon vill att österrikisk lag ska tillämpas på hennes arv.

Sammanfattat

Detta innebär alltså att utgångspunkten är att svenska arvsregeler ska styra hur arvet fördelas. Om din mor å andra sidan skriver i testamentet att arvsreglerna i Österriket ska gälla på hennes arv, blir detta gällande.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Oscar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96614)