Lagstiftning om lönenivåer

FRÅGA
Hej frågan gäller en lärare med verifierad lärarlegitimation och intyg från utlandet men som här i Sverige jobbar som undersköterska sedan många år. När det kommer till lön så får den personen såsom alla andra undersköterskor väldigt väldigt låg lön trots sina universitets studier. Vad kan man göra i sådana fall, var vänder man sig för att få en rättvis lön. Personen i frågan har varit gymnasielärare i hemlandet och ibland även lärare i universitet. I Sverige betraktas denna person som en "underlägsen" undersköterska men i hemlandet var denna person en mycket respekterad lärare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige saknas lagstiftning om lönenivåer. Arbetstagarnas intresse i detta avseende tas istället tillvara genom kollektivavtal och generellt gäller avtalsfrihet över den miniminivå som kollektivavtalet anger. Detta innebär att det saknas uttrycklig rätt för en person med bättre kvalifikationer att erhålla högre lön än andra anställda - så länge lönen överstiger kollektivavtalsenlig nivå. Om lönen överstiger kollektivavtalet är det enligt min bedömning således inte meningsfullt att åberopa jämkning.

Om det inte finns ett kollektivavtal som garanterar en viss lön råder det fri avtalsfrihet vad gäller lönen. Alla avtal kan dock jämkas enligt 36 § Avtalslagen om de bedöms som oskäliga. Avtalslagen hittar du här.

Har du fler frågor är du välkommen att ställa fler!

Vänligen,

Sophie Amalie Böje
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (734)
2021-03-06 Har du rätt till lön för tidigare utfört arbete efter avslutad provanställning?
2021-03-06 Vad ska du göra om din arbetsgivare inte har betalat ut din lön?
2021-03-06 Sämre position efter omorganisation?
2021-03-04 Är arbetsgivaren bunden av en utlovad löneförhöjning?

Alla besvarade frågor (89966)