FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 24/12/2015

Lägsta dygnsvila

Jag jobbar vaken natt. Börjar jobbet kl 21:15 slutar 07:15 och vissa dagar när jag går av jobbet kl 07:15 så har jag personal möte kl 08:00 till 11:00 och sedan jobbqt natt igen 21:15. Jag undrar nu ifall min chef kan tvinga mig och jobba så? Jag får inge vila.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har rätt till elva timmars dygnsvila, 13 § första stycket arbetstidslagen. Det innebär att du antingen måste sluta senast 10.15 eller börja tidigast 22.00 de dagar som du måste närvara på personalmötet. Avvikelse får endast göras i särskilda fall och du måste i så fall kompenseras ledighet i motsvarande mån.

Notera att lagen får åsidosättas genom annan dygnsvila som anges i kollektivavtal som ni är bundna av. Har ni inget kollektivavtal så får arbetsgivaren inte tillämpa sämre villkor än vad som anges i lagen, 3 § arbetstidslagen.

Du har alltså rätt till elva timmars dygnsvila om ni inte har kollektivavtal som säger annat.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh ParsaRådgivare