Lagregler som kan frångås genom avtal

2017-08-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
vad heter det när man i vissa avtal kan ändra en paragraf bäst men vill? Det finns exempel en sådan i ABK09 som gäller vite. Den är möjlig att ändra, alla paragrafer som har en stjärna * kan ändras och då gäller ändringen istället för avtalet ju för den paragraf. Möjlighet att ändra en paragraf har ett namn, vad brukar man säga, att paragrafen är .....
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en bestämmelse kan frångås genom avtal är regeln dispositiv.

Dispositiva lagregler finns främst på områden där avtalsparterna är lika skyddsvärda, såsom vid avtal mellan näringsidkare.

Exempel på dispositiv lagstiftning är 3 § Köplagen (här) som bl.a. anger att lagens bestämmelser tillämpas endast i den mån inget annat följer av avtalet.

När lagregeln inte kan avtalas bort är den tvingande, exempelvis Konsumentköplagen (här). Den är tvingande då den reglerar förhållandet mellan ojämbördiga parter; näringsidkare och konsumenter.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1437)
2021-11-30 Är det olagligt att använda någon annans kontokort för att shoppa online om man har personens samtycke?
2021-11-30 Ofullständig fråga
2021-11-16 Rätt till provision?
2021-11-15 Hur beräknas andelarna vid en avyttring av en gemensamt ägd bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97585)