"Laglydnad" enligt lagen om ordningsvakter

Hej det är så att jag dömdes för ett brott när jag var 16år. I dags läge är jag 21. Jag skulle vilja utbilda mig till ordningsvakt. Jag har för mig att enligt 4§ lag om ordningsvakter så måste man vara laglydig. Min fråga är när anser man vara laglydig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om ordningsvakter (LOV).

Synen på laglydighet och övriga omständigheter (såsom alkoholmissbruk) att beakta är enligt min uppfattning i hög grad en bestämmelse om att bedöma varje fall för sig. Med detta i åtanke är det inte självklart att exempelvis en viss tidsgräns sedan senast begångna brott alltid kan användas. Trots detta kan vissa generella observationer göras.

Bestämmelsen ifråga, 4 § LOV, behandlades i fallet RÅ 2003:40. I det fallet ansågs en person som gjort sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel och urkundsförfalskning inte uppfylla kravet på laglydnad och övrig lämplighet trots att tre och ett halvt år gått sedan brotten begicks. I fallet bedömde domstolen att brottsligheten var av sådan art och planerade i sådan grad att gärningsmannen ansågs diskvalificerad för "en längre tid". Tydligen utgjorde inte tre och ett halvt år en längre tid. Den slutsats som rimligen kan dras från detta är, såsom berördes i stycket ovan, att omständigheter såsom brottets art och graden av planering av brottet inverkar på bedömningen.

Enligt min uppfattning beror alltså utgången i ditt fall på vilket brott du begick för cirka fem år sedan. Allvarligare och mer överlagd brottslighet torde enligt min uppfattning med största sannolikhet innebär att du inte uppfyller kraven lagen ställer. Det faktum att du var underårig när brottet begicks borde enligt min uppfattning inte påverka denna slutsatsen eftersom det, när gärningsmannen är över 15 år, enbart inverkar på bedömningen av straffet och inte om ett brott i och för sig begåtts.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Ordningsvakt och väktare? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”