"Laglydnad" enligt lagen om ordningsvakter

FRÅGA
Hej det är så att jag dömdes för ett brott när jag var 16år. I dags läge är jag 21. Jag skulle vilja utbilda mig till ordningsvakt. Jag har för mig att enligt 4§ lag om ordningsvakter så måste man vara laglydig. Min fråga är när anser man vara laglydig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om ordningsvakter (LOV).

Synen på laglydighet och övriga omständigheter (såsom alkoholmissbruk) att beakta är enligt min uppfattning i hög grad en bestämmelse om att bedöma varje fall för sig. Med detta i åtanke är det inte självklart att exempelvis en viss tidsgräns sedan senast begångna brott alltid kan användas. Trots detta kan vissa generella observationer göras.

Bestämmelsen ifråga, 4 § LOV, behandlades i fallet RÅ 2003:40. I det fallet ansågs en person som gjort sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel och urkundsförfalskning inte uppfylla kravet på laglydnad och övrig lämplighet trots att tre och ett halvt år gått sedan brotten begicks. I fallet bedömde domstolen att brottsligheten var av sådan art och planerade i sådan grad att gärningsmannen ansågs diskvalificerad för "en längre tid". Tydligen utgjorde inte tre och ett halvt år en längre tid. Den slutsats som rimligen kan dras från detta är, såsom berördes i stycket ovan, att omständigheter såsom brottets art och graden av planering av brottet inverkar på bedömningen.

Enligt min uppfattning beror alltså utgången i ditt fall på vilket brott du begick för cirka fem år sedan. Allvarligare och mer överlagd brottslighet torde enligt min uppfattning med största sannolikhet innebär att du inte uppfyller kraven lagen ställer. Det faktum att du var underårig när brottet begicks borde enligt min uppfattning inte påverka denna slutsatsen eftersom det, när gärningsmannen är över 15 år, enbart inverkar på bedömningen av straffet och inte om ett brott i och för sig begåtts.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (51)
2020-02-07 Ordningsvakt som agerar på misstanke
2020-01-28 Våld vid gripande
2020-01-28 Fråga om biljettkontrollanters befogenheter
2020-01-24 Får en ordningsvakt kroppsvisitera och ta egendom i beslag?

Alla besvarade frågor (77164)