Laglottsrätt vid testamente

2017-02-20 i Testamente
FRÅGA
Om man testamenterar att all kvarlåtenskap ska gå till sambo , kan denna då avyttra allt , hus , bohag och konton så att mors/farsarvet försvinner för särkullbarn?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Testamente inskränker den legala arvsrätten. Detta innebär att då ett formenligt legalt testamente upprättas, får blir huvudregel personens släktingarnasv arvsrätt inskränkt, och beroende på vad testamentet föreskriver, obefintlig.

Det finns dock ett undantag gällande särkullbarn. Dessa kan begära jämkning i testamentet för att få ut en laglott av sitt arv. Detta innebär att om jämkning begärs, så ska särkullbarnen få ut en halv arvslott, Äktenskapsbalken 7 kap. 1-3§§. Man räknar som huvudregel efter egendomsvärdet, hur mycket personen ska få. Om egendom finns kvar, som tillhörde personen som avlidit, är det som huvudregel denna egendom som ska tillfalla bröstarvingarna vid en lottläggning av arvet. Avyttrar sambon i det här fallet all egendom som har tillhört sin partner, kommer särkullbarnets laglottsrätt tillgodoses antingen genom annan egendom eller att barnet får en fordran på partnern.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88151)