Laglott och arvsavstående

Hej,

Min far som tillsammans med sin nuvarande fru äger två bostadsrätter och en stuga på landet vill få mig och mina två systrar (hans biologiska barn med tidigare fru) att avstå arvet vid hans frånfälle. När hans nuvarande fru går bort ska vi få ut vår del av arvet säger han. Detsamma gäller hans två barn med nuvarande fru också.

Min fråga är, kan vi motsätta oss detta? Och om vi inte gör det utan går med på det upplägget - finns det då någon laglig säkerhet som gör att hon inte kan tex spendera/investera/ förbruka dom pengarna?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen vid den första makens frånfälle. Gemensamma barn får ut sitt arv när den efterlevande maken går bort. Du och dina två systrar har dock i egenskap av särkullsbarn (barn till den avlidne maken men inte till den efterlevande maken) rätt att få ur ert arv direkt.

Har er far upprättat ett testamente som förordnar att hans fru ska ärva hela hans kvarlåtenskap har ni dock fortfarande rätt till er laglott. Laglotten utgör hälften av hela din fars kvarlåtenskap. Din far kan därför endast testamentera bort halva sin kvarlåtenskap. För att få ur er laglott måste dock du och dina systrar påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från det att ni fick del av det.

Enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken kan du och dina systrar välja att avstå ert arv till förmån för din fars fru. Ni behöver dock inte göra detta och har som sagt rätt att få ur ert arv direkt. Väljer du och dina systrar att avstå ert arv till förmån för din fars fru blir ni efterarvingar och har rätt till en kvotdel ur den förmögenhetsmassa din fars fru efterlämnar vid sitt frånfälle. Din fars fru kan konsumera tillgångarna så att den efterarv ni har rätt till kan komma att bli mindre än det arv ni kunde ha tagit ur direkt vid er fars frånfälle. Er fars fru kan dock inte enligt 3 kap. 3 § ärvdabalken genom gåvor minska kvarlåtenskapen väsentligt utan tillbörlig hänsyn till er. Enligt 3 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken får inte heller er fars fru genom testamente förfoga över den del som hon ärvt efter er far med friförfoganderätt.

Vänliga hälsningar,Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo