Laglott bröstarvingar

Min numera döda make och jag hade tre barn. Den äldsta dottern dog för 20 år sedan, och hennes man och deras tre barn har inte haft någon kontakt med mig (oss) efter dödsfallet. Tvärtom ignorerades jag och min man och vi var inte ens välkomna på begravningen eller nedsättningen av urnan.. Nu är jag gammal (80 år) och jag undrar: Kan jag testamentera bort min äldsta dotters barn vid mitt frånfälle, så att bara våra två barn får tillgång till det jag lämnar efter mig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De regler som gäller i din situation finns i ärvdabalken, förkortad ÄB, som du hittar här.

Ett barnbarns laglott

I och med att din äldsta dotter avlidit så är det hennes tre barn som nu har rätt till hennes andel. De är vad man inom juridiken kallar bröstarvingar (ÄB 2:1). Bröstarvingar har ett starkare skydd än andra som kan ha rätt att ärva eftersom de har rätt till en laglott (ÄB 7:1). Detta innebär att en bröstarvinge alltid har rätt att ärva minst hälften av det hen skulle få om inget testamente funnits och arvet fördelats enligt lag. Detta är alltså oavsett om man bestämmer sig för att ex. testamentera bort det man efterlämnar efter sin död. Jag kan ge dig ett kort exempel för att illustrera. Säg att det finns 180 000 kr som ska fördelas lika mellan era barn. Det blir 60 000 kr per barn, där din äldsta dotters 60 000 kr delas lika mellan hennes barn. Laglottsskyddet innebär då att varje barn har rätt till minst 30 000 kr (återigen så delas din äldsta dotters 30 000 kr mellan hennes barn).

Testamente

Det finns inga hinder för dig att testamentera bort din äldsta dotters andel, men hennes barn kan påkalla jämkning av testamentet, alltså väcka talan mot testamentet i domstol för att kräva ut sin laglott (ÄB 7:3). Låter de bli att påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från det att de har tagit del av det så förlorar de sin rätt att ärva.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så kan du testamentera bort din äldsta dotters andel, men dina barnbarn kan genom att påkalla jämkning i testamentet få ut en mindre andel kallad deras laglott. Låter de bli att påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från det att de tagit del av det så förlorar de sin rätt till laglotten.


Hoppas detta besvarade din fråga och återkom gärna igen om något var oklart

Jean NaboRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”