Lagligt för restaurang att höja priset?

2017-09-25 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Hej. Jag sitter i styrelsen för en studentförening som väldigt ofta anordnar diverse event. Generellt vid alla dessa event hyr vi en restaurang/ pub för gemensamt "eftersläpp" för alla som deltagit på eventet. Under tidigare år har vi haft ett standardpris på 5000 kr per hyrtillfälle. De senaste tre gångerna vi har hyrt har restaurangägaren höjt priset oskäligt mycket - först från 5000 kr till 6100 kr, sedan från 6100 kr till 7200 kr och nu sist från 7200 kr till 9300 kr. Prishöjningen baserar ägaren på att när vi hyr lokalen tycker han inte att våra gäster köper tillräckligt mycket i baren. Att tillägga är att det endast är för min studentförening som det högre priset gäller, i andra fall kan man få hyra det gratis eller till mycket billigare pris. Min fråga är då - får han göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I Sverige råder som utgångspunkt avtalsfrihet, dvs att man får avtala vad som helst med vem som helst. Självklart finns massvis med undantag. Det mest närliggande i din beskrivning är ett företags missbrukande av dominerande ställning.

Vad är dominerande ställning?

Om ett företag har dominerande ställning är det förbjudet för dem att behandla två likvärdiga kunder olika (2 kap. 7 § konkurrenslagen). Enligt praxis och doktrin är ett företag dominant om det kontrollerar en så stor del av den relevanta marknaden att de kan bortse i märkbar utsträckning från konkurrenternas beteende. Den enklaste indikatorn på ett företags dominans är deras marknadsandel. Under 40 % krävs det mycket egendomliga omständigheter för att ett företag ska anses som dominant. Mellan 40 och 50 % är dominans inte otänkbart men kräver fortfarande andra faktorer för att skapa dominans, t.ex. att övriga aktörer på marknaden är mycket små. Har företaget över 50 % av marknaden antas det vara dominant. Detta kan omkullkastas om t.ex. ett annat företag är väldigt stort och har t.ex. 40 % av marknaden. Är ett företag över 60 % av marknaden är dominansen i princip definitiv.

Relevant marknad

För att bestämma hur stor marknadsandel ett företag har måste man bestämma vilken marknad man ska räkna på. Ett företag kan vara en del av flera marknader samtidigt och man kan så att säga zooma in olika mycket. En restaurang kan t.ex. vara mycket liten på marknaden för alla restauranger i Sverige. En rimlig avgränsning för en restaurang kan vara alla restauranger på vederbörande ort. Den som vill hävda att ett företag är dominant kan dock dra det ytterligare ett steg och hävda att den relevanta marknaden är restauranger i ort x som uppfyller kriterierna y och z.

Överlag ser man till utbytbarheten. Finns det andra restauranger på orten som er studentsektion hade kunnat använda sig av istället? Om ja, hur stor marknadsandel kan ni förvänta er att restaurangen ni haft att göra med har? Det är en stor bedömningsfråga som ger arbete åt hundratals jurister i Sverige och bästa argumentet är ofta det som vinner en eventuell tvist i slutändan.

Vad utgör missbruk?

Om restaurangen har dominant ställning på marknaden ni åberopar (alltså förslagsvis "restauranger på ort x som uppfyller ändamål z och y" eller liknande) måste de fortfarande missbruka denna dominans för att det ska vara otillåtet. Att som dominant företag behandla två likvärdiga kunder med olika villkor är ett missbruk av dominerande ställning. Du uppger att andra kunder fått hyra lokalen till samma pris som förut medan ni utsatts för en prishöjning. Detta talar för att det skulle kunna röra sig om ett missbruk. Det är dock avgörande om företaget har en dominerande ställning.

Om företaget inte har dominerande ställning är det tillåtet för dem att ta vilket pris som helst såvida de inte gör detta i samråd med andra företag på marknaden genom att komma överens om att ingen ska ge er ett pris under belopp x. I så fall är det ett konkurrensbegränsande samarbete, vilket är otillåtet enligt 2 kap. 1 §.

Slutsats

Restaurangen måste alltså ha en dominerande ställning på marknaden eller samarbeta med andra restauranger i sin prissättning för att det ska vara otillåtet. Ett bra sätt att ta reda på detta är helt enkelt att kontakta de andra alternativen på orten om det finns några. Kan ni byta restaurang och låta konkurrensen ta hand om problemet? Om det inte är möjligt kan det alltså röra sig om ett missbruk av dominerande ställning, i vilket fall ni kan skriva till dem och kräva att de sänker priset till det som alla andra får.

Om de inte missbrukar sin dominerande ställning eller samarbetar med annat företag i sin prissättning, är det fritt fram för dem att höja priset.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

REDIGERAD: uteblivet ord i första stycket

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (276)
2021-09-19 Sälja CBD i Sverige?
2021-07-31 Kundservice på MrKoll
2021-04-09 Vem kan ha en patreon sida?
2021-02-15 Kan man sälja bilder tagna på allmän plats?

Alla besvarade frågor (97404)