Lagligt att låta en granhäck bli jättehög?

2017-06-01 i Fastighet
FRÅGA
Är det lagligt att låta en granhäck bli så hög att den skymmer all min havsutsikt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Enligt 3 kap 1 § Jordabalken ska var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta hänsyn till sin omgivning. 3 kap 2 § JB säger att om en rot eller gren tränger in på din tomt från din grannes och det medför olägenhet för er, får ni ta bort denna grenen eller roten. Dock så måste du upplysa din granne så att denne för tillfället att själv utföra åtgärden.

Huruvida grannen får låta häcken växa hur hög som helst så finns det inga regler om det så länge häcken står på din grannes tomt. I Sverige får man ha väldigt höga häckar utan att det strider mot lagen. Det enda undantaget är att häcken inte för skymma för trafiksikt.

Kan du kräva att grannens häck som skuggar din uteplats huggs ner?

Nej det kan du inte, för att skugga ska vara en olägenhet måste det handla om väldigt många buskar samt att det skymmer för trafiken. Det bästa du kan göra är att försöka komma överens med grannen.

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (595)
2021-11-22 Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?
2021-11-20 Gåva av fastighet med villkor
2021-11-10 Vad från en fastighet får hyresgästen ta med sig när hyresförhållandet upphör?
2021-10-31 Ingår en garderob i ett husköp?

Alla besvarade frågor (97623)