Laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär?

2015-06-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag ämnar att överklaga ett beslut som tagits av den kommun jag bor i gällande nedläggning av en kommunal skola.Då ordförande och beslutsfattaren i detta fall är i direkt jäv/ intressekonflikt då han stänger en skola pga påstådd elevbrist medans en privat skola där hans fru är vice vd får tillträde i kommunen fast som ordföranden säger att det råder elevbrist.Min mening är att Ordföranden med sitt beslut om nedläggning av kommunal skola möjliggör elevunderlag för den nya privata skolan där hans fru är vice VD. skall detta ses som en laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär från min sida? Jag vill gå rätt tillväga så att detta kan prövas
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och för att du har valt att vända dig till Lawline.

Bestämmelser om jäv finns i både kommunallagen och i förvaltningslagen. Kommunallagen (som innehåller bestämmelser om laglighetsprövning) hittar du här, och förvaltningslagen (som innehåller bestämmelser om förvaltningsbesvär) hittar du här.

Vad gäller din fråga huruvida överklagandet ska ses som ett förvaltningsbesvär eller en laglighetsprövning kan vi stanna vid frågan om själva klagorätten, det vill säga vem som har rätt att överklaga.

Rätt att överklaga en kommuns beslut genom en laglighetsprövning har varje kommunmedlem (se här). Kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, den som äger fast egendom i kommunen eller den som ska betala kommunalskatt i kommunen (se här).

Rätt att överklaga enligt förvaltningslagens regler (förvaltningsbesvär) har enbart den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas (se här). Det är således enbart den som har ett visst intresse i saken som har rätt att överklaga enligt förvaltningslagen. En part i ett mål är någon som "beslutet angår". Utöver att vara part i ett mål, brukar det i allmänhet krävas att beslutet antingen påverkar personens rättsliga ställning eller rör ett intresse som på något sätt erkänts av rättsordningen för att man ska vara klagoberättigad. Som ett exempel på en person som beslutet angår, men som inte är part i ett mål, kan nämnas grannar till någon som har fått ett bygglov beviljat. Om klaganden inte har ett visst intresse i saken, ska överklagandet avvisas utan att det prövas i sak.

Utifrån formuleringen av din fråga förstår jag det som att du inte är personligen berörd av beslutet och i så fall är det en laglighetsprövning enligt kommunallagen som står till buds för dig som kommunmedlem. Skulle du överklaga enligt förvaltningslagen och beslutet inte anses angå dig, kommer överklagandet att avvisas utan att det prövas.

Vill du läsa mer om skillnaden mellan laglighetsprövning och förvaltningsbesvär, tipsar jag dig om det här och det här svaret som två av Lawlines andra medlemmar har skrivit.

Jag hoppas att jag genom detta har besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (543)
2020-07-06 Vad kan man göra om man har fått avslag på ansökan om försörjningsstöd?
2020-07-03 Vad räknas som inkomst vid ekonomiskt bistånd?
2020-06-30 Försörjningsstöd?
2020-06-29 Orosanmälan

Alla besvarade frågor (81726)