Lägga ned en förundersökning

2014-12-24 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Min bror (11år) hamnade i ett lite pojkbråk, som alla gör runt den ålder. Min bror hade brottat ner den andra killen på marken inget stort bråk över huvud taget, inget blod, inga slag, inga blåmärken eller något utan båda hade gjort lika mycket fel.Men den andra killens pappa hade sprungit fram och tagit nästan struptag (hårt tag runt hakan/hals) så min bror hade fått röda märken som var kvar timmar efter. Vi har bild bevis på det och det var flera vittnen och vi gjorde en anmälan för misshandel.( låt mig tillägga att hans ålder är ca 35)Han har sedan på något sätt fått reda på att han blivit anmäld och hans granne som var ett av vittnena har ringt in och sagt att hon vittnat händelsen och sagt att hans avsikt var inte att skada min bror på något sätt utan tog bara tag i honom för att få honom att stanna där och att det inte var något allvarligt. Vilket polisen tyckte var tillräckligt styrkt att lägga ner fallet. Låt mig också tillägga att dem varit grannar ett bra tag och känner varandra bra.Men att vara så hårdhänt att få märken i timmar efter och nästan ta strypgrepp på en pojke som är 11 år för att få honom att "stanna" är ju bara sjukt och borde gå till domstol och dömas för misshandel enligt mig. Men min brors advokat sa att över om vi skulle överklaga skulle dem aldrig ta upp fallet igen och skulle bara vara slöseri med tid.Min bror är rädd för honom och rädd för att träffa på honom ute någonstans. Han har fått mardrömmar om händelsen och gör det mesta för att undvika/hålla sig borta från att gå runt de kvarter han bor på vilket är ganska nära oss.Polisen har till och med sagt att mannen har gjort fel i sitt ingripande men ändå väljer dem att lägga ner fallet för det är styrkt av vittne? Vilket jag inte tycker eftersom det inte håller ihop med vad han gjorde och vilken skada det skedde.Så mina frågor är egentligen : 1. Vad kan vi göra för att få upp fallet igen? 2. Är det lagligt att ljuga eller ge en mildare historia om vad som hänt, som vittne? För hans avsikt var visst att skrämma och skada min bror.
SVAR

Hej,
Tack för att Du vänder dig till oss med dina frågor!

Inledningsvis vill jag bara säga att enligt min mening är detta självfallet att betrakta som ett fall av misshandel. Sedan om det är att betrakta som en misshandel av normalgraden eller om det är ett ringa fall, är svårt för mig att säga. Misshandel regleras i 3 kap. 5 § brottsbalken, se här. För att kunna fällas för detta brott krävs att man "tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd". I din brors fall är det ju sjävklart att han har åsamkats i vart fall smärta, vilket bildbevisen styrker. Oberoende av om det var hans "avsikt" att att skada din bror eller inte, så har han ingen som helst anledning att lägga händerna på din bror! Misshandel är ett uppsåtligt brott för vilket det krävs uppsåt i förhållande till rekvisiten i misshandelbestämmelsen. Mannen borde i vart fall ha insett att han skulle kunna komma att skada din bror alt. orsaka någon form av smärta då han ströp honom. Genom att ändå genomföra handlingen så har han förhållit sig likgiltig i förhållande till effekten skada/smärta. Att polisen inte gick vidare med detta ärende gör mig förundrad och samtidigt lite bekymrad. Om man inte kan styrka ett uppsåt hos mannen torde i vart fall vållande till kroppsskada aktualiseras, se 3 kap. 8 § brottsbalken här

I 23 kap. 4a § rättegångsbalken finns en bestämmelse som ger polismyndigheten/åklagare rätten att lägga ned en förundersökning:

1. om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader, eller

2. om det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av bestämmelser om åtalsunderlåtelse i 20 kap. eller om särskild åtalsprövning samt något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts genom att förundersökningen läggs ned.

Vad kan ni göra för att få upp fallet igen?

Advokaten har delvis rätt i det han säger. Polismyndigheterna i landet är inte så benägna att återuppta förundersökningar som lagts ner! Om förundersökningen lagts ner i brist på bevis, kan förundersökningen upptas om nya omständigheter dyker upp i fallet. I det läget får åklagaren ta ställning till frågan och avgöra om det skall gå vidare till åtal eller inte. Min uppfattning är att, även om jag lider med dig och din bror, så kommer det nog bli svårt att ta upp denna förundersökning på nytt! 

Avseende vittnet skall sägas att han/hon inte talar under ed och således kan denne ej straffas för att ljuga eller förtiga sanningen. Dock kan andra eventuellt brottet falsk tillvitelse aktualiseras. Tror dock inte att det är aktuellt för vittnet i fråga!

Hoppas Du fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning, 

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (441)
2020-07-03 Kan husrannsakan göras hos mig trots att jag inte begått något brott?
2020-07-03 Vad händer när en förundersökningsledare går på semester?
2020-06-30 Hemlig avlyssning av mobiltelefon
2020-06-30 När kan polisen göra husrannsakan?

Alla besvarade frågor (81737)