Lagfartens betydelse vid bodelning efter dödsfall

2017-11-16 i Make
FRÅGA
Vad händer vid dödsfall när fastighetens lagfart endast står på på en utav makarna? Vi har varit gifta i 56 år. Har tre gemensamma barn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som kommer hända med huset vid ena makens död och om lagfarten har någon påverkan i den situationen.

När en av makarna dör upphör äktenskapet och en bodelning ska då göras (1 kap. 5 §, 9 kap. 1 § äktenskapsbalk). Bodelning innebär att all egendom ska läggas samman och delas lika mellan makarna, med undantag för den egendom som är enskild egendom enligt 7 kap. 2 § ÄktB. Då det inte framgår något sådant av frågan utgår jag från att huset inte är enskild egendom, utan att det i en bodelning ska ingå i likadelningen.

Det spelar därför i detta hänseendet ingen roll vem som har lagfart på huset, eller om huset anses ägas av er båda eller endast en av er, utan ni kommer ändå att dela lika på det.

Den efterlevande maken kommer då att få sin andel av egendomen medan den avlidnas andel kommer att utgöra dennes arv.

Huvudregeln när det kommer till arv är att bröstarvingarna, alltså den avlidnas barn, ärver arvet. (2 kap. 1 § ärvdabalk) Däremot finns det lagregleringar som stadgar att arvet först tillfaller den efterlevande maken och att arvet tilldelas barnen först när den efterlevande maken också avlider. (3 kap. 1-2 § ärvdabalk)

Detta innebär först och främst att den efterlevande maken kommer att få sin andel från bodelningen, men även arvet från den avlidna maken, vilket i sin tur innebär hela huset och dess värde. Det kommer därav vara möjligt att välja att behålla huset eller sälja det.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (488)
2021-09-30 Vad gäller när en make med bröstarvingar gift om sig och arv ska fördelas?
2021-09-30 Makars ansvar för varandras skulder vid dödsfall
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?
2021-08-30 Arv efter skilssmässa

Alla besvarade frågor (96399)