Lagfartens betydelse för äganderätt

2017-04-28 i Fastighet
FRÅGA
Om jag säljer en fastighet och köparen inte betalar lagfartsavgiften utan jag måste göra det, vem står då som ägare till fastigheten, köpare eller säljare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte om ni har undertecknat en giltig köpehandling. Äganderätten övergår emellertid inte i samband att en lagfartsansökan har blivit giltig. För att få äganderätt till fastigheten krävs det alltså att en giltig köpehandling har upprättats (4 kap. 1 § JB).

Den som har förvärvat en fastighet måste dock ansöka om lagfart inom 3 månader efter att en giltig köpehandling upprättats (20 kap. 1 § JB). Om inskrivningsmyndigheten fått reda på att lagfartsskyldigheten åsidosatts, kan vitesföreläggande komma i fråga, som innebär att en domstol eller annan myndighet kan besluta om att den som åsidosatt lagfartsskyldigheten är skyldig att betala ett vite (penningbelopp).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johannes Akyol
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (577)
2021-07-21 Vad gäller vid nyttjande av samägt fritidshus?
2021-07-21 Kan pantbrev överföras utan kostnad? Vad kostar lagfart?
2021-07-16 Är det tillåtet att flytta löv till en grannes tomt?
2021-07-16 Får man ta bort grenar på en grannes träd som växer in på en tomt?

Alla besvarade frågor (94327)