FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet27/04/2017

Lagfartens betydelse för äganderätt

Om jag säljer en fastighet och köparen inte betalar lagfartsavgiften utan jag måste göra det, vem står då som ägare till fastigheten, köpare eller säljare?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte om ni har undertecknat en giltig köpehandling. Äganderätten övergår emellertid inte i samband att en lagfartsansökan har blivit giltig. För att få äganderätt till fastigheten krävs det alltså att en giltig köpehandling har upprättats (4 kap. 1 § JB).

Den som har förvärvat en fastighet måste dock ansöka om lagfart inom 3 månader efter att en giltig köpehandling upprättats (20 kap. 1 § JB). Om inskrivningsmyndigheten fått reda på att lagfartsskyldigheten åsidosatts, kan vitesföreläggande komma i fråga, som innebär att en domstol eller annan myndighet kan besluta om att den som åsidosatt lagfartsskyldigheten är skyldig att betala ett vite (penningbelopp).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johannes AkyolRådgivare