Lägenhet smutsig vid inflytt - vilka rättigheter har vi?

Hej, jag och min pojkvän skulle hyra en lägenhet men vi tror att kontraktet ej är giltigt då hyresvärden ej skrev under med sitt fulla namn, inget lägenhets nummer, hon skrev att hon bodde i lund men står på nätet att hon bor i Stockholm och tidigare bott på adressen i lund samt att det ej står vem det är som äger lägenheten. Vi betalade 11 000 i deposition och efter vi fick nycklarna ser vi att det ej är flyttstädat, det var skitigt och klibbigt överallt och vi har bilder. Hon påpekar nu att det har alltid varit flyttstädat även om hon via telefon samtal sa att hon inte kunde se till att det var städat. Hon säger nu att vi är sena med våran betalning för juli när inflyttnings datumet var 1 juli. Då vi anser att kontraktet ej är giltigt har vi lämnat tillbaka nycklarna och begär våran deposition tillbaka men hon hävdar att hon kan gå till kronofogden med detta eller ta våran deposition och skriva ut oss från lägenheten. Hon menar att hon kan skicka 4 månaders hyra till kronofogden När de förfallit till betalning då vi inte har sagt upp lägenheten innan månadsskiftet. Vi vet ej vad vi ska göra och undrar hur det ser ut lagligt sätt.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Beklagar er boendesituation. Det korta svaret är att ert avtal är giltigt. Som hyresgäster har ni dock vissa rättigheter angående bostadens skick vid inflyttning. Jag rekommenderar er dock inte att hålla inne på hyran på det sätt som ni gör.

Är hyreskontraktet ogiltigt?

Det finns enligt lag inga krav på hur ett hyresavtal ska vara utformat för att vara giltigt mer än att det ska vara skriftligt om någon av parterna begär det (12 kapitlet 2 § Jordabalken). Då ni säkerligen varit kontakt med hyresvärden sedan innan angående hyresobjekt så är detta underförstått. Avtalet i skriftlig form tjänar främst som bevis vid en eventuell tvist, överenskommelser via sms eller muntligen är lika bindande. Avtalet ni har är mest sannolikt giltigt.

Vad gäller om lägenheten är ostädad vid inflytt?

Vid inflytt ska lägenheten vara i sådant att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för ändamålet (12 kapitlet 9 § Jordabalken). För bostadslägenheter är normen att lägenheten ska vara städad. Finns det i hyresavtalet eller annars er emellan överenskommelser om noggrann städning så är det detta som gäller.

Brist föreligger därför om lägenheten så dåligt städad att den inte anses vara fullt brukbar för inflytt eller annars att den inte är städad på det sätt som är avtalat.

När det föreligger en brist så ska hyresvärden få en chans att åtgärda bristen. Gör inte hyresvärden det så snart som möjligt finns möjlighet för er att själva anställa en städfirma vilken hyresvärden får bekosta (12 kapitlet 11 § Jordabalken). Ytterligare ett alternativ som finns är att ansöka om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden (12 kapitlet 16 § Jordabalken). Hyresnämnden kan då ålägga hyresvärden att åtgärda bristen i lägenheten, åläggandet kan även förenas med vite för hyresvärden. För den tid som lägenheten är i bristfälligt skick har ni även rätt till skälig nedsättning av hyran.

Möjligheterna är mycket små att häva avtalet med hänvisning till att lägenheten var ostädad eftersom en hävning kräver att bristen är väsentlig.

Slutligt råd

Jag skulle råda er att först lägga fram dessa omständigheter för er hyresvärd och komma fram till en överenskommelse. Försök att få hyresvärden att anlita en städfirma eller ansök annars om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden. Är det bråttom för er att flytta in i lägenheten hade jag själv anlitat en städfirma. Kostnaden för städfirman kan ni dra av från hyran och istället ansöka om att deponera hos länsstyrelsen (12 kapitlet 21 § Jordabalken). På så sätt kan inte hyresvärden vräka er från lägenheten och ni undviker att hamna i skuld till hyresvärden som kan gå vidare för indrivning.

Att innehålla hyra på det sätt ni verkar göra finns det inte stöd för i lag.

Slutligen vill jag råda er att ta kontakt med hyresgästföreningen som om ni är medlemmar kan hjälpa er vi en tvist med hyresvärden. Ni kan också höra av er till någon utav Lawlines duktiga jurister, tid bokar ni här.

Hoppas att ni fått svar på era funderingar och hjälp i hur ni kan komma vidare med ert ärende!

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning