FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter19/06/2014

Lagen om offentlig upphandling

Hej, jag är medlem i en vägförening och jag undrar om jag som medlem har rätt att få reda på resultatet av anbuden av vintervägunderhållen (plogning/sandning) som styrelsen i föreningen har begärt in av entreprenörer? (misstänker att dom inte tar det billigaste allternativet)

Lawline svarar

Hej! 

Offentlig upphandling regleras av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som i huvudsak bygger på EU-direktivet 2004/18/EG om offentlig upphandling. De som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt LOU kallas upphandlande myndigheter. Dessa kan vara offentligt styrda organ och med det menas tex föreningar.

Anbudsansökningar och anbud omfattas dock av så kallad absolut sekretess fram till det att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela ett kontrakt till en viss leverantör. Efter beslutet är taget gäller dock offentlighetsprincipen, dvs att var och en har rätt att ta del av anbudsansökningarna.
Anbudsansökningar förvaras med beskrivningar i minst fyra år och är offentliga handlingar. Handlingar förvaras av respektive upphandlande myndighet.

Ellinor SvenssonRådgivare