Lagen om namn och bild i reklam

FRÅGA
Om en fotograf sålt bilder på mig utifrån att bilderna ska användas för en katalog både i tryckt form och som pdf-variant att hämtas på webben men att företaget som köpt dem använder bilderna i helt andra ändamål vem är det då som är ersättningsskyldig? Muntligt och skriftligt kontrakt mellan mig och fotografen är att bilderna enbart skulle användas i en katalog. Företaget använder bla. mitt ansikte på en kaffemaskin som säljs över stora delar av europa och i marknadsföringssyfte utöver vad som sagts.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Alla personer är skyddade mot att tvingas medverka med namn eller bild vid marknadsföring mot sin vilja genom lagen om namn och bild i reklam, lagen återfinns här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19780800.HTM. Om ditt ansikte används på en kaffemaskin är detta marknadsföring som avses i lagens 1 §.

Enligt lagen kan den som av uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot lagen dömas till böter (som går till staten) enligt 2 §. Ersättning kan Du få enligt lagens 3 §. Om utnyttjandet av din bild används med uppsåt eller oaktsamhet, har du förutom rätt till skadestånd för ekonomisk skada även rätt till ersättning för ideella skador som t.ex. lidande. Du kan även kräva att framställningen på kaffemaskinen ska ändras eller att den ska förstöras enligt 4 §. 

Så länge inte fotografen har brutit kontraktet (och att du skulle kunna få ersättning av den personen p.g.a. kontraktsbrott) är det företaget som marknadsför bilderna som är ersättningsskyldiga enligt 3 § i lagen om namn och bild i reklam. Om fotografen brutit mot ert kontrakt och medverkat till överträdelsen av lagen kan säkert även fotografen bli ersättningsskyldig som medverkande enligt 3 §.

Mitt tips är dock att ta kontakt med företaget då jag förstår det som att fotografen inte medverkat till överträdelsen.


Jag hoppas att rättsläget blev lite klarare, lycka till!

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll