Laga kraft skuldsanering

Jag har fått beslut om skuldsanering 8 mars i år, Möjligheten till överklagan skall ha inkommit senast 3veckor efter beslutet alltså 29 mars. Har mitt beslut vunnit laga kraft den 29 eller den 30 mars?

Lawline svarar

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Först presenterar jag lite bakgrund till begreppet laga kraft och dess kontext i skuldsaneringslagen för att sedan besvara din fråga.

Precis som du nämner så vinner beslut om skuldsanering laga kraft efter det att tre veckor har förflutit från den dag då beslutet fattades enligt Skuldsaneringslagen 29§. Överklagan ska då ha lämnats in till kronofogden innan beslutet således har vunnit laga kraft. Laga kraft innebär som jag misstänker att du redan känner till att beslutet vinner rättskraft och således inte går att överklaga genom den vanliga vägen via tingsrätten. Finns grund för resning kan ett beslut såklart alltid prövas igen.

Din fråga är således ifall beslutet vinner laga kraft den 29e eller 30e mars. Eftersom överklagan ska ha inkommit senast 3 veckor från dagen för beslutet så är sista dagen för att överklagan ska ha kommit in den 29e mars. Den 30e mars vinner beslutet laga kraft och då finns inte längre möjligheten till överklagan. Jag rekommenderar dig däremot att lämna in överklagan tidigare än 29e för att vara på den säkra sidan.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och ifall du behöver ytterligare hjälp kan du fråga något i kommentarsfältet nedan, mejla oss på info@lawline.se eller boka en tid med någon av våra erfarna jurister.

Mvh,

Oskar Paladini SöderbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo