Lag på fettavskiljare?

2015-03-09 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,Är man tvungen enligt lag att ha fettavskiljare?Jag driver en salladsbar som var en sushibar inan. Men har inget sushi nu. Så behöver egentligen inte fettavskiljare, det jag undrar är om det är någon lag på att man måste ha fettavskiljare och när?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster finns bestämmelser som gäller för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Enligt 3 § i ovannämnda lag har en kommun ett rättsligt bestämmande inflytande över en VA-anläggning om vissa i lagen angivna förutsättningar är uppfyllda.

I huvudsak ska du vända dig till den kommun du bedriver verksamheten i för närmre föreskrifter och riktlinjer om vad som gäller för fettavskiljare. Som exempel kan nämnas att i de bestämmelser som gäller för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm (ABVA) föreskrivs att fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut fett i större mängder. De flesta livsmedelslokaler måste således ha en fettavskiljare installerad. I praktiken innebär detta att alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha fettavskiljare. I en exemplifiering av de verksamheter som måste ha fettavskiljare nämns salladsbarer.

Observera att det enligt Plan- och bygglag (2010:900) krävs att byggherren gör en bygganmälan innan en fettavskiljare installeras.

Hoppas att din fråga blev besvarad!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (344)
2020-07-31 Rätt att begära att en myndighet avgör ett ärende?
2020-07-31 Vad krävs för att som anhörig till EU-medborgare bli folkbokförd i Sverige?
2020-07-30 Vilka lagar styr kommuners verksamhet?
2020-07-30 Är jag skyldig att betala tillbaka till CSN?

Alla besvarade frågor (82609)