Läcka i hyrd lokal, samt sakskador orsakade av en utomstående katt

2017-12-24 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Vi hyr en lokal där vi bedriver träningsverksamhet för vuxna och barn. För en vecka började det regna in på vissa ställen. Har kontaktat hyresvärden som ska ta tag i det. Har vi rätt till hyresminskning under tiden vi har problem med läckan? Ytterligare ett problem vi har är att en katt kissar utanför vår dörr och på vår dörr in till oss villet gör att dörrmattan innanför och utanför blir förstörda och det luktar numera kattpiss när man kommer in till oss. Hur löser vi det problemet. Hyresvärden har kontaktat berörd kattägare men ingen åtgärd har vidtagits.Tack på förhand för er hjälp.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du 1) om ni kan få hyresnedsättning under tiden läckan orsakar problem, och 2) om ni på juridisk väg kan komma till rätta med de skador som en katt har orsakat.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Ja, sannolikt sett har ni rätt till hyresnedsättning. Jag saknar dock underlag för en säkrare bedömning.

I förhållande till kattens ägare skulle ni möjligen kunna kräva ersättning för de skador katten orsakat. Förhoppningsvis kommer det även att leda till att ägaren i framtiden håller koll på sin katt.

Hyresvärdens skyldigheter

Hyresvärden är skyldig att hålla lägenheten "i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet" (12 kap. 9 § första stycket och 15 § första stycket jordabalken (JB)). Poängen är att lägenheten ska kunna användas för det ändamål den är avsedd att användas.

Det är sannolikt att hyresvärden har brustit mot sin skyldighet.

Hyresavtalet kan dock begränsa hyresvärdens skyldigheter, eftersom det gäller en lokal (12 kap. 9 § andra stycket första punkten och 15 § första stycket JB)

Brister hyresvärden i sina skyldigheter kan hyresgästen bl.a. kräva nedsättning av hyran under tiden lokalen är i bristfälligt skick (12 kap. 11 § första stycket tredje punkten och 12 kap. 16 § JB).

Katten

Jag utgår från att ni inte kan diskutera saken med kattägaren och nå en lösning i samförstånd, eftersom hyresvärden har misslyckats.

Som jag förstår det har dock katten förstört era dörrmattor. En lösning vore då att försöka kräva ersättning för från kattens ägare för de förstörda dörrmattorna (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det krävs då emellertid att kattens ägare var oaktsam, vilket inte nödvändigtvis har varit fallet.

Vill du läsa vidare finns följande äldre svar på Lawline om liknande frågor: Skadeståndsansvar för skada orsakad av katt, Katt har orsakat skada, skadestånd?

Jag saknar dock underlag för en närmare bedömning.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med hyresgästens rättigheter vid lokalhyresavtal, m.m., är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2144)
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller vid uthyrning av privatbostad?
2022-01-26 Ska förvaltningslagen tillämpas av Hyresgästföreningen?
2022-01-23 Rätt till hyresnedsättning vid renovering av badrum
2022-01-21 Betala hyra under uppsägningstid vid påstått hot om våld?

Alla besvarade frågor (98702)