Kvitto för att styrka sin äganderätt vid försäkringsfall

2017-08-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Två okända personer tvingade sig in i min lägen med hot mot min son och sa åt mig att hålla käften för annars.... Min son blev hela tiden hotad med både hammare och kniv!Sen letade dom igenom min lägenhet efter allt av värde som dom stal och tog med sig. Bland de saker som dom tog var alla mina kvitton som fanns i en byrå på alla mina saker av värde.Jag förlorade alla mina bildbevis också eftersom dom stal mobil kamera dator där alla mina foton/bilder fanns.Jag har inga bevis kvar i form av kartonger för alla min elektronik i form av kamera, mobil, etc... Jag kan inte heller få fram kvittokopior eftersom jag alltid köper min saker kontant utan mitt namn på köpet eftersom jag inte vill bli registrerad.Mitt försäkringsbolag påstår att jag måste visa upp bevis på mina stulna saker för att få ersättning!! Stämmer det juridiskt?Hur kan jag få hjälp med en eventuell tvistfråga i detta?MvhMicke A
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis råder jag dig till att polisanmäla då det som inträffat är en allvarlig händelse. Om polisen hittar personerna som begått gärningarna skulle de i bästa fall kunna hitta dina och eventuellt även andras saker.

Angående kvittona så är det ditt försäkringsbolag var du har din försäkring som reglerar villkoren för försäkringen. Anledningen till att du ska uppvisa kvitton är som du förmodligen själv förstått för att styrka din äganderätt till egendomen. Du bör emellertid kunna styrka äganderätten även på andra vis till exempel genom kontoutdrag, fotografier eller andra dokument.

I första hand är det ditt försäkringsbolags villkor som avgör och det är svårt att ge ett mer utförligt svar här då det kan vara annat som väger in i bolagets bedömning, till exempel hur händelsen har beskrivits överlag m.m. Juridiskt gäller dock att du bär bevisbördan för att du äger föremålen och så länge du inte lyckas styrka din äganderätt till föremålen tillräckligt så kan bolaget neka dig ersättning.

Sammanfattningsvis gäller att försäkringsbolaget alltså inte kan kräva att du lämnar just kvitto för sakerna, även om denna typ av intyg väger tyngst, de kan emellertid kräva att du styrker (bevisar) din äganderätt till föremålen. Detta bör kunna göras på andra sätt som sagts ovan. Har du foton av sakerna, bruksanvisningar eller om du kan vända dig till butiken var sakerna köpts och se om de kan hjälpa dig att skaffa fram kvitton, så skulle det också kunna användas för att styrka din äganderätt. I första hand är det dock försäkringsbolaget som får göra en samlad bedömning över om din äganderätt är styrkt. Om du vill överklaga försäkringsbeslutet så ska bolaget erbjuda dig möjlighet att göra detta. Om du därefter inte är nöjd kan du ofta ta det vidare till domstol eller nämnd som allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och företag.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma.

Vänligen,

Beatrice Rälg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (660)
2021-07-31 Vilket ansvar har badhus för personskador?
2021-07-31 Anlita advokat och hemförsäkring
2021-07-31 Skada på parkerad bil under arbetstid: vems ansvar?
2021-07-26 Övervakningsgarant för fallfärdigt hus

Alla besvarade frågor (94588)