kvitta kapitalförlust mot kapitalvinst

FRÅGA
Jag kommer att sälja två fastigheter, privata villor, under detta år. På den ena kommer jag vinst, på den andra förlust. Får jag kvitta förlust mot vinst?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Jag utgår ifrån att vi talar om skattekonsekvenser vid försäljning av fastigheter. Rättsläget föreligger på detta vis. Du är en fysisk person och säljer dessa privata villor i egenskap av sådan och inte som ett företag. Detta innebär enligt inkomstskattelagen (IL) kommer du att ta upp dessa kaptialvinster/kapitalförluster i inkomstslaget kapital.Vinsten beräknas genom att man tar försäljningsintäkten minus försäljningskostnaderna minus omkostadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet beräknas genom diverse olika förbättringar du gjort på fastigheten samt inköpspriset. Eftersom jag inte vet några priser eller kostnader utgår jag endast ifrån att det uppstått kapitalvinst och en kapitalförlust.

Huvudregeln är att kapitalförluster får kvittas fritt mot kapitalvinster. Dock finns det särskilda kvoteringsregler vid försäljning av fastigheter. Enligt IL 45:33§ 1st så ska endast 22/30 av kapitalvinsten tas upp som intäkt i detta fall eftersom det rör sig om en privatbostadsfastighet, vad gäller kapitalförlusten får endast 50% av kapitalförlusten dras av mot vinsten (2st).

För att sammanfatta så får du alltså kvitta förlust mot vinst men endast till viss del. Endast 50% av förlusten får kvittas mot 22/30 av vinsten. Uppkommer större förlust än vinst, vilket är rimligt med tanke på att räntor också är avdragsgilla så kan du få skattereduktion på underskottet. Då ska den totala skatten, alltså även den som du betalar på lön osv minskas med 30% av underskottet i inkomstslaget kapital till den del det inte överstiger 100 000kr och 21% av det som överstiger 100 000kr.

Jag hoppas att jag givit dig svar på din fråga och har du några ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med någon av våra duktiga jurister.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?