Kvarhållande av ordningsvakt

FRÅGA
Har en ordningsvakt rätt att hålla kvar / vägra släppa ut gäster från krogen vid stängning? När ordningsvakten vart tillfrågad om vad han grundar kvarhållandet av gäster på svarar han "PL§13", är det verkligen rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,

Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter för att medverka till att upprätthålla allmän ordning. Om en person stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna får en ordningsvakt avvisa eller avlägsna personen. Om dessa åtgärder är otillräckliga får ordningsvakten tillfälligt omhänderta personen, se 13 § PL (Polislag) och 29 § 3 st. PL. Personen är då skyldig att uppehålla sig på anvisad plats.

Ordningsvakter får alltså kvarhålla personer under vissa omständigheter. Åtgärderna för att upprätthålla ordning och säkerhet ska inte vara mer ingripande än vad förhållandena kräver, 8 § lag om ordningsvakter. Omhändertagande av personen ska därför vara i proportion till åtgärdens syfte. Om en person tillfälligt omhändertas, ska ordningsvakten skyndsamt överlämna denne till polis, 29 § 3 st. PL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hanna Lindsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (69)
2021-01-11 Vad har en väktare för befogenheter?
2021-01-02 Hur länge står brott med fängelse som straffpåföljd med i belastningsregistret?
2020-11-07 Vilka befogenheter har en kontrollant i kollektivtrafik?
2020-11-07 Väktares skyldighet att ingripa

Alla besvarade frågor (88087)