Kusiners rätt till arv och testamettagares rätt

2016-05-15 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag hade en kusin i England som dog 2009 och som inte hade någon familj (men förmodligen engelska kusiner). Om inget testamente fanns vem ärver då?Hur kan man ta reda på om något testamente fanns?Om inget sådant finns upprättat är det då för sent att åberopa del av arvet? (Jag fick nyligen veta att han var avliden då vi inte har haft kontakt på länge).Med vänlig hälsning, Eva
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt de svenska lagarna om arvsrätt har kusinerna ingen rätt till arv. De som har rätt till arv finns att utläsa i 2 kap ärvdabalken. Om inget testamente finns ärvs enligt 2 kap. ärvdabalken. Du säger att kusinen inte har någon familj. Om ingen familj eller testamente finns går arvet till allmänna arvsfonden.Testamente ska delgivas arvingarna enligt 14 kap. 4 § ärvdabalken. Om det inte gick att hitta arvingen som testamenterats en andel i dödsboet ska det anmälas till Skatteverket som ska annonsera i Post- och Inrikestidningar och uppmana testamenttagaren att göra sin rätt gällande inom fem år efter kungörelsen infördes i tidningen. Dock finns en rätt att göra sin rätt gällande inom 10 år efter dödsfallet enligt 16 kap. 4 §.

Det här är hur lagen ser ut i Sverige, det kan vara annorlunda i Storbritannien. Jag föreslår att du hör av dig till din kusins kusiner för att se hur läget är. Om du vill ha mer hjälp kan du vända dig till våra betaltjänster, men obesrvera att vi inte är insatta i engelsk lagstiftning.

Vänliga hälsningar

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2639)
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?
2020-10-22 Testamente vid demens.

Alla besvarade frågor (85297)