Kusiners rätt till arv och testamettagares rätt

Hej!

Jag hade en kusin i England som dog 2009 och som inte hade någon familj (men förmodligen engelska kusiner).

Om inget testamente fanns vem ärver då?

Hur kan man ta reda på om något testamente fanns?

Om inget sådant finns upprättat är det då för sent att åberopa del av arvet? (Jag fick nyligen veta att han var avliden då vi inte har haft kontakt på länge).

Med vänlig hälsning, Eva

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt de svenska lagarna om arvsrätt har kusinerna ingen rätt till arv. De som har rätt till arv finns att utläsa i 2 kap ärvdabalken. Om inget testamente finns ärvs enligt 2 kap. ärvdabalken. Du säger att kusinen inte har någon familj. Om ingen familj eller testamente finns går arvet till allmänna arvsfonden.Testamente ska delgivas arvingarna enligt 14 kap. 4 § ärvdabalken. Om det inte gick att hitta arvingen som testamenterats en andel i dödsboet ska det anmälas till Skatteverket som ska annonsera i Post- och Inrikestidningar och uppmana testamenttagaren att göra sin rätt gällande inom fem år efter kungörelsen infördes i tidningen. Dock finns en rätt att göra sin rätt gällande inom 10 år efter dödsfallet enligt 16 kap. 4 §.

Det här är hur lagen ser ut i Sverige, det kan vara annorlunda i Storbritannien. Jag föreslår att du hör av dig till din kusins kusiner för att se hur läget är. Om du vill ha mer hjälp kan du vända dig till våra betaltjänster, men obesrvera att vi inte är insatta i engelsk lagstiftning.

Vänliga hälsningar


Greta ApelmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning