Kund vill häva köp pga söm som har gått upp

Hej, en uppskattad kund köpte en kappa för 23.000 i vår butik i september. En söm har gått upp och kunden vill ha pengarna tillbaka . I vår butik har vi skylt "ej öppet köp. Byte inom 14 dagar" Vad gäller i den situationen?

Tack på förhand

Mvh

Helen

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att det rör sig om ett förhållande mellan dig som näringsidkare och kunden som konsument. Därför är konsumentköplagen (KKL) tillämplig enligt dess första paragraf. Se lagen här

Öppet köp är någonting som inte följer av lagen utan någonting som vissa affärer väljer att avtala med kunden. Genom skylten "ej öppet köp" förtydligas att det inte är öppet köp.

Fel

För att besvara din fråga om vad som gäller bör först fastställas ifall det är fel på varan. En sömn som har gått upp kan möjligtvis utgöra ett fel.

16§ och 19§ KKL ger definitionen på vad som kan utgöra ett fel i detta fall.

Enligt 16§ skall varan (jackan) stämma överens med vad som följer av avtalet. Jackan ska vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används, stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat osv... Sammanfattningsvis ska jackan stämma överens med vad kunde borde förvänta sig vid köpet.

19§ KKL stadgar att varan även anses felaktig ifall den inte stämmer överens med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet.

Ifall sömmen gått upp innan köpet då har en felaktig vara sålts men om den gått upp efter köpet då beror det på. Varan kan fortfarande anses felaktig om jackan vid köpet borde förväntas tåla det som föranlett att sömmen går upp. Av det du skrivit går det inte att göra en bedömning ifall jackan är felaktig, utan den bedömningen får en sakkunnig inom området göra.

Påföljder fel

Är varan felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet beroende på hur allvarligt felet är. Dessutom får han kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen.

För att häva köpet som kunden i detta fall verkar vilja göra kräver det enligt 29§ KKL att varan är felaktig samt att felet är av väsentlig betydelse för honom. Lägg märke till ordet väsentlig som är ett ganska högt ställt krav. En söm som gått upp låter enligt min bedömning inte som något som skulle utgöra en väsentlig betydelse för kunden. Sedan beror det alltid på omständigheterna och vad det är för jacka. Om t.ex. jackan skall tåla extrema förhållanden och kunden sagt att han vill ha en tålig jacka så kan det mycket möjligt röra sig om väsentlig betydelse. Det kan även möjligtvis utgöra väsentlig betydelse ifall jackan är väldigt ömtålig och inte alls förhåller sig till det som borde förväntats med tanke på det höga priset. I slutändan kommer det ner till omständigheterna i sig.

Rent allmänt, utan att veta de exakta detaljerna så skulle jag gissa på att det mest aktuella är avhjälpande eller prisavdrag ifall det nu skulle föreligga fel på jackan och det inte skulle vara så allvarligt. Detta regleras i 26-28§§ KKL. Alternativt att kunden utnyttjar sin bytesrätt.

Ifall ni inte skulle komma överens så tipsar jag om att kontakta en jurist som kan se över omständigheterna i detalj.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Richard FiskesundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”