Kroppsvisitering av en patient som vårdas frivilligt

FRÅGA
Det påstås att en patient som vårdas frivilligt (HSL) på en avdelning som ger sluten psykiatrisk tvångsvård får kroppsvisiteras. Stämmer det?
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

Av 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) framgår det att var och en i största allmänhet är skyddade mot kroppsligt ingrepp i form av exempelvis kroppsvisitation. Förevarande rättighet kan emellertid begränsas genom lag enligt 2 kap. 20 § RF. I hälso- och sjukvårdslagen finns ifrågavarande inskränkningar ej föreskrivet vilket således innebär att kroppsvisitering av patienter, som bereds frivillig vård, icke är laggill. Om en patient sålunda utsätts för sådana ingrepp finns det fog att påtala detta.

Om en patient å andra sidan erhåller vård i enlighet med lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) hade förutsättningarna bedömts annorlunda. Av 6 § LPT framgår det närmare bestämt att patienter som bereds tvångsvård kan kroppsvisiteras såvida det nödgas. I det här fallet är det emellertid ej på tal om tvångsvård och således blir förevarande bestämmelse ej tillämplig.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (278)
2021-06-17 Rätt att ta del av pationtjournal hos privat rådgivare
2021-06-09 När får demenssjuka tvångsvårdas?
2021-05-31 Ersättning för feldiagnos?
2021-05-30 Rätt till ersättning efter operation?

Alla besvarade frågor (93215)