Kroppsvisitation omyndig

2017-04-27 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Jag undrar vilka lagar som gäller kroppsvisitering som under 18? Har man samma skyldigheter som en myndig då?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag kommer svara på vad som gäller avseende kroppsvisitation på omyndig.

Kroppsvisitation
Kroppsvisitation är ett så kallat tvångsmedel som regleras i 28 kap rättegångsbalken (RB). Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt undersökning av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig (28:11 3st RB). En grundläggande förutsättning för kroppsvisitation är att det finns anledning att anta att det har begåtts ett brott på vilket fängelse kan följa, vilket innebär att fängelse ingår i straffskalan för brottet ifråga.

Unga lagöverträdare
Din fråga gäller personer under 18 år och för dessa gäller lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Enligt 36§ får kroppsvisitation företas enligt bestämmelserna i 23 och 28 kap RB om någon är misstänkt för att ha begått ett brott före femton års ålder och om det finns särskilda skäl. Det finns inga särregleringar gällande kroppsvisitation för den som är under 18 men över 15 år och då gäller rättegångsbalkens bestämmelser.

Värt att framhålla är att proportionalitetsprincipen alltid ska tillämpas vid användning av tvångsmedel. Proportionalitetsprincipen innebär att ingreppet ifråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet står i rimlig proportion till det önskade målet. Tvångsmedel får alltså tillgripas bara om skälen som talar för åtgärden uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär.

Sammanfattningsvis: Tvångsmedel som kroppsvisitation får tillämpas mot den som är omyndig enligt rättegångsbalkens bestämmelser. Det krävs då att det finns anledning att anta att personen har begått ett brott på vilket fängelse kan följa. Om personen som är föremål för kroppsvisitation är under 15 år ska kroppsvisitationen tillämpas med stor restriktivitet. En misstanke om allvarligare brottslighet eller en brottslighet av större omfattning bör i allmänhet föreligga.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (545)
2021-07-19 Om jag misstänker att polisen felaktigt avlyssnat mig, vilka åtgärder kan jag vidta?
2021-07-12 När får polisen göra en husrannsakan?
2021-07-11 När får polisen beslagta en telefon?
2021-07-10 Vad kan hända efter ett anhållande?

Alla besvarade frågor (94270)