Kroppsvisitation och fotografering

2015-06-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej. Jag är en kille på 17 år som aldrig blivit dömd för något brott eller misstänkt för den delen då jag aldrig blivit inkallad till förhör, lämnat urinprov osv. Det jag dock ständigt råkar ut för är att civilpoliser och ibland uniformerade poliser väljer att gå fram och ställa mig emot vägen därefter visitera mig och ta mina personuppgifter m.m Senast var jag på väg hem ifrån mitt sommarjobb i stan och blev plötsligt tagen i båda armarna av två poliser varpå de förde in mig i ett rum utanför en tunnelbana station där de frågade om jag hade kniv på mig varpå de visiterade mig. De kollade sedan upp mig och anmälde mig kontrollerad via radion vad betyder detta? En annan gång var det att mitt signalementet stämde med ett personrån medan jag var på väg till ICA och då tvingade polisen mig att ställa upp på fotografier från flera vinklar som han tog med sin mobil. Har polisen verkligen rätt att göra såhär? - Hamnade jag i något register? Vad ska jag säga om jag är trött på att bli trakasserad dvs visiterad och lämna uppgifter en gång i månaden, har jag rätt vägra att samtala polisen när de stoppar mig "slumpmässigt" på stan. Av alla gånger jag blivit visiterad har de aldrig funnit någonting och jag känner att mitt förtroende för dem sjunker för varje gång då jag anar att de har med min invandrarbakgrund att göra.Har poliser rätt att bete sig såhär när man inte är misstänkt för någonting har fått dumma förklaringar som "du gick när vi kom","droger är vanligt i din ålder"
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Kroppsvisitation är en undersökning av en persons yttre så som kläder, väskor, etc. En kroppsvisitation får företas om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, se 28:11 rättegångsbalken. Kroppsvisitation får utföras på den som skäligen kan misstänkas för brottet, eller på annan om det finns synnerlig anledning att anta att det kan anträffas föremål som har betydelse för utredningen. En polisman får besluta om kroppsvisitation om det är fara i dröjsmål, se 28:13 rättegångsbalken. Fara i dröjsmål kan det t.ex. vara om polismannen misstänker att en person befinner sig på offentlig plats med kniv. Beslut om kroppsvisitation får endast tas om nyttan som visitationen innebär uppväger den olägenhet som det innebär för personen i fråga. Det finns även bestämmelser om kroppsvisitation i 19 § polislagen som säger att en polisman får i anslutning till ett ingripande, kroppsvisitera en person i den utsträckning som det är nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att fastställa identifiering. En polisman får även kroppsvisitera för att söka efter vapen eller andra farliga föremål.

Det som antagligen har hänt vid de tillfällen som du nämner i frågan är att polisen har fattat en misstanke emot dig. Vad den misstanken grundar sig i, eller om den är välgrundad, är svårt att veta.

Beträffande fotograferingen finns det en bestämmelse i 28:14 rättegångsbalken. Om fotograferingen avser annan än den som är anhållen eller häktad, gäller att fotograferingen måste leda till framgångar i utredningen. Utan att veta säkert så skulle det kanske kunna anses att fotografering av en person för att kunna avfärda personen från en utredning är en sådan vinning som är godtagen.

Att de anmäler dig som kontrollerad via en radio innebär gissningsvis att det är en kollega till dem som har fattat misstanke mot dig och bett sina kollegor att visitera dig. I sådana fall har rapporteringen ingen annan innebörd än att de har utfört sitt uppdrag med att visitera dig.

Vad gäller frågan om register så hamnar du såvitt jag känner till inte i något register. I Sverige har vi t.ex. ett belastningsregister, men i detta hamnar endast domar och beslut som meddelats, se lag om belastningsregister.

Det finns tillfällen då du exempelvis måste legitimera dig inför polisen. T.ex. finns det en bestämmelse i 14 § polislagen som säger att när en polisman påträffar en okänd person, och det finns särskild anledning att anta att personen är efterspanad eller efterlyst, får personen omhändertas för identifiering.

Om du tycker att du har blivit felaktigt behandlad av polisen kan du begära överprövning av en specifik händelse hos en åklagare. Begäran ska skickas till eller lämnas hos polisen. Den blankett som ska fyllas ut hittar du på Åklagarmyndighetens hemsida här.

Med vänliga hälsningar
Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll