FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt23/07/2014

Kroppsbesiktning

Får polisen göra ta med någon för att lämna urinprov samt husrannsakan utan att ha identifierat personen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga

Alla medborgare har ett grundlagsskydd mot kroppsliga ingrepp och husrannsakan enligt regeringsformen (RF) 2 kap. 6§. Skyddet är dock begränsat på så sätt; att om en lag medger ett sådant ingrepp är det inte i strid mot grundlagen och således godtagbart, se 2 kap. 20§ RF.

Enligt rättegångsbalken (RB) 28 kap 1§ får en husrannsakan genomföras om det finns anledning att anta att ett brott där fängelse kan bli påföljd har begåtts. Husrannsakan ska då syfta till att utreda brottet eller ta föremål i beslag/förverka dessa.

Vidare i 28 kap 12§ RB anges att kroppsbesiktning får företas på en skäligen misstänkt för ett brott där fängelse kan bli påföljd, syftet med besiktningen ska då vara att utreda brottet eller ta föremål i beslag/förverka dem. Den misstänkte får kvarhållas i sex timmar för att genomföra urinprovet, något som kan förlängas ytterligare sex timmar om synnerliga skäl finns. Polisen har således rätt att ta med någon för lämnande av urinprov om någon skäligen kan misstänkas för ett brott där fängelse kan bli påföljd. Någon direkt definition av vem som skälige kan misstänkas finns inte men i allmänhet anses objektiva omständigheter som pekar på att någon begått ett brott vara grund för skälig misstanke.

Något krav för att en person måste identifieras finns inte, vägrar personen att uppge sitt namn eller inte kan identifieras genom ID-handling kan denne ändå tas med för provtagning, om skälig misstanke finns.

Länk till RF har du https://lagen.nu/1974:152

Länk till RB har du https://lagen.nu/1942:740

Jag hoppas du fått svar på din fråga

Vänligen 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”