Kriterier samt undantag gällande hemlig rumsavlyssning

2018-10-05 i Förundersökning
FRÅGA
Hej, Jag undrar om Polisen får avlyssna personer som går på läkarsamtal på vårdcentralen och vid operation? Finns det regler kring hur länge buggning får ske och i vilka sammanhang?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring hemlig rumsavlyssning, även kallad buggning finner vi i 27 kap. Rättegångsbalken (RB) som avser beslag och hemliga tvångsmedel.

Kriterierna för hemlig rumsavlyssning;

Hemlig rumsavlyssning får användas vid förundersökning om brott som har ett minimistraff om fängelse i fyra år samt vissa andra brott där brottets straffvärde kan antas överstiga fyra år, exempelvis människohandel och våldtäkt. Även för försök, förberedelse eller stämpling till sådant annat brott får tillstånd ges om sådan gärning är straffbelagd och det kan antas att gärningens straffvärde överstiger fängelse i fyra år (27 kap. 20 d § andra stycket RB).

En förutsättning för hemlig rumsavlyssning är att någon är skäligen misstänkt för brottet. Åtgärden ska vidare vara av synnerlig vikt för utredningen (27 kap. 20 e § första stycket RB).

Undantagen;

Hemlig rumsavlyssning får inte avse vissa i lagen särskilt angivna platser som används för verksamhet som omfattas av tystnadsplikt, t.ex. verksamhet som bedrivs av advokater, läkare, psykologer och präster inom trossamfund (27 kap. 20 e § tredje stycket RB). Hemlig rumsavlyssning får inte heller avse samtal eller annat tal där någon av dessa yrkeskategorier talar (27 kap. 22 § andra stycket RB).

Det är dvs. inte tillåtet att rums avlyssna på läkarsamtal eller vid en operation.

Tid;

I enlighet med 27 kap. 21 § RB får tiden för tillstånd inte överstiga en månad åt gången samtidigt som tiden inte får bestämmas längre än nödvändigt.

Med vänlig hälsning,

Zuzu Rabi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (383)
2019-10-10 Kan jag polisanmäla ett misstänkt brott?
2019-10-05 Kan man överklaga ett beslut om beslag? Kan man anmäla en polis?
2019-10-02 Får polisen göra husrannsakan hos vem de vill?
2019-09-30 Omfattar förundersökningssekretessen även enskilda?

Alla besvarade frågor (73715)