Kringgående av AT:s rätt att övergå till tillsvidareanställning

2019-07-25 i Anställningsformer
FRÅGA
Om en person är på väg att bli inlasad. kan företaget kringgå detta för att personen skall få arbeta kvar utan att företaget behöver ge personen tillsvidareanställning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt, undrar du om företaget kan undvika att en person som arbetat i företaget som visstidsanställd eller vikarie i tillräcklig omfattning för att automatiskt bli tillsvidareanställd blir just tillsvidareanställd (enligt 5 a § LAS). Har jag missuppfattat din fråga ska jag be dig skicka in en ny.

Företaget kan inte ensamt undvika att personen får en tillsvidareanställning, och parterna kan inte i anställningsavtal åsidosätta arbetstagaren rätt. Bestämmelsen om övergång från allmän visstids- eller vikariatanställning kan dock åsidosättas genom kollektivavtal (2 § LAS).

Summa summarum: LAS' bestämmelse om automatisk övergång till tillsvidareanställning kan åsidosättas genom kollektivavtal, men inte på annat sätt.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (689)
2020-05-31 När övergår en "timanställning" till en tillsvidareanställning?
2020-05-30 Upphörande av provanställning
2020-05-30 Oavlönat arbete
2020-05-30 Hur går det till vid en uppsägning av en provanställd arbetstagare?

Alla besvarade frågor (80615)