Krävs tillstånd från arbetsmiljöverket för rivning av asbest?

2018-10-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Ett engelskt företag ska riva asbest på brittiska ambassaden i Stockholm, behöver de tillstånd för detta av Arbetsmiljöverket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om skydd för arbetsmiljön hittar du i arbetsmiljölagen (AML) samt i arbetsmiljöverkets allmänna föreskrifter (AFS). Bestämmelserna gäller i alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivare. Nedan kommer jag att kort sammanfatta de regler som gäller för rivning av asbest och asbesthaltiga material, däribland frågan om tillstånd.

Det krävs tillstånd vid rivning av asbest

Vid rivning av material som innehåller mer än 1 viktprocent asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket (12 § AFS). En arbetsgivare som bryter mot tillståndsplikten drabbas av en sanktionsavgift. Det krävs inte att överträdelsen skett avsiktligen eller av oaktsamhet. Avgiften kan lägst vara 40 000 kr och högst 400 000 kr (se 12 § tredje stycket samt 51 § AFS).

Utöver kravet på tillstånd är arbetsgivaren skyldig att se till att de som utför arbetet genomgått nödvändig utbildning, märka platsen med en varningsskylt samt att förhindra dammspridning. Därtill finns en rad andra regler som arbetsgivaren är skyldig att iaktta (se 36-48 §§ AFS).

Ansökan om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska lämnas in till Arbetsmiljöverket av arbetsgivaren och ska innehålla vissa uppgifter, bl a information om hur arbetet ska bedriver på ett säkert sätt samt ett intyg om asbestutbildning för arbetstagarna (16 § AFS).

När arbetsgivaren fått tillstånd måste anmälan till Arbetsmiljöverket göras innan rivningsarbetet får påbörjas. En anmälan ska skickas senast två arbetsdagar innan arbetet är tänkt att ske (17 §).

Sammanfattning

Svaret på din fråga är ja. Tillstånd krävs om materialet innehåller mer än 1 viktprocent asbest. I så fall ska tillstånd sökas hos Arbetsmiljöverket. Innan arbetet kan påbörjas måste även en anmälan göras. Information om hur man ansöker om tillstånd och anmäler rivningsarbetet hittar du här.

Simon Wikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1541)
2019-03-22 anställda vid företagsöverlåtelse
2019-03-21 Starta aktiebolag vid sidan av anställning
2019-03-17 När får arbetsgivare neka att anställa mig?
2019-03-17 Omplacering av kommunalt anställd

Alla besvarade frågor (66985)