FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 24/10/2018

Krävs tillstånd från arbetsmiljöverket för rivning av asbest?

Ett engelskt företag ska riva asbest på brittiska ambassaden i Stockholm, behöver de tillstånd för detta av Arbetsmiljöverket?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om skydd för arbetsmiljön hittar du i arbetsmiljölagen (AML) samt i arbetsmiljöverkets allmänna föreskrifter (AFS). Bestämmelserna gäller i alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivare. Nedan kommer jag att kort sammanfatta de regler som gäller för rivning av asbest och asbesthaltiga material, däribland frågan om tillstånd.

Det krävs tillstånd vid rivning av asbest

Vid rivning av material som innehåller mer än 1 viktprocent asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket (12 § AFS). En arbetsgivare som bryter mot tillståndsplikten drabbas av en sanktionsavgift. Det krävs inte att överträdelsen skett avsiktligen eller av oaktsamhet. Avgiften kan lägst vara 40 000 kr och högst 400 000 kr (se 12 § tredje stycket samt 51 § AFS).

Utöver kravet på tillstånd är arbetsgivaren skyldig att se till att de som utför arbetet genomgått nödvändig utbildning, märka platsen med en varningsskylt samt att förhindra dammspridning. Därtill finns en rad andra regler som arbetsgivaren är skyldig att iaktta (se 36-48 §§ AFS).

Ansökan om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska lämnas in till Arbetsmiljöverket av arbetsgivaren och ska innehålla vissa uppgifter, bl a information om hur arbetet ska bedriver på ett säkert sätt samt ett intyg om asbestutbildning för arbetstagarna (16 § AFS).

När arbetsgivaren fått tillstånd måste anmälan till Arbetsmiljöverket göras innan rivningsarbetet får påbörjas. En anmälan ska skickas senast två arbetsdagar innan arbetet är tänkt att ske (17 §).

Sammanfattning

Svaret på din fråga är ja. Tillstånd krävs om materialet innehåller mer än 1 viktprocent asbest. I så fall ska tillstånd sökas hos Arbetsmiljöverket. Innan arbetet kan påbörjas måste även en anmälan göras. Information om hur man ansöker om tillstånd och anmäler rivningsarbetet hittar du här.

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000