Krävs strandskyddsdispens för växthus?

2021-07-17 i Myndigheter
FRÅGA
Hej Har funderat på att resa (bygga) ett växthus på min mark. Växthuset kommer att ligga ca.5 m ifrån strandkanten.Det kommer att bli ca 7 m2 stort.Måste jag begära strandskyddsdispens för denna byggnation?Växthus och hus är ju inte samma sak. Huset kommer att stå på pålar.Det kommer knappt att vidröra marken.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i miljöbalken (MB).

Eftersom den planerade byggnationen ligger mindre än 100 meter från en strandkant gäller strandskydd (MB 7:13-14). Detta innebär b.la att du inte utan dispens får upprätta anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från området om de normalt har rätt att färdas fritt där (MB 7:15 2p).

Enligt min bedömning är ett växthus en anläggning som skulle avhålla allmänheten eftersom det ger intrycket av att det är någons privata trädgård. Den avgörande frågan blir därmed om allmänheten normalt har rätt att färdas fritt på området. Detta beror på om området tillhör din s.k hemfridszon eller inte.

Det finns två sätt som området kan tillhöra din hemfridszon. Det första är ifall det finns utritat som sådant på kartan efter tidigare beslut om dispens från strandskydd. Det andra är ifall det genom hävd avgränsar området kring din bostad - dvs det är vedertaget att det i princip är din trädgård. Mitt råd är att du inte chansar i denna fråga utan kontaktar länsstyrelsen och ber om deras bedömning i saken.

Sammanfattningsvis kommer du förmodligen behöva ansöka om strandskyddsdispens. Kontakta dock länsstyrelsen och fråga om det aktuella området tillhör din hemfridszon. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (436)
2021-09-15 Hur kan man bestrida ett negativt beslut om kontakt från kriminalvården?
2021-08-31 Hur får jag veta varför Försvarsmakten nekat mig?
2021-08-31 Vad gör man när en myndighet agerat felaktigt?
2021-08-25 Allmänt om byggnadsverk intill olika typer av tomtgränser och förhållandet till detaljplan

Alla besvarade frågor (95720)