Krävs särskilda skäl vid avbrytande av provanställning?

Hej jag har några frågor jag vore väldigt tacksam om ni kunde svara på.

Jag hade en provanställning i 6 månader som sedan skulle leda till fast anställning.

Min enhetschef blev förälskad i mig under provanställningens gång och jag fattade tycke för honom också men inte på samma nivå. jag var också orolig att kollegor skulle få reda på detta och att det skulle påverka min anställning. Jag hamnade därav i en beroendeställning till honom vilket var dömt att misslyckas från första stund han stötte på mig. Jag gjorde invändningar och bröt kontakten (utanför arbetet) många gånger men var också rädd för att hamna i konflikt med honom vilket gjorde att vi bibehöll privat kontakt vilket resulterade i att vi hade sex en gång. Kort efter denna händelse misstänkte några kollegor att vi hade en relation men saknade helt bevis.

Min chef hade lovat mig datum för att skriva på min fasta anställning men sedan kollegorna misstänkte vår relation ändrade han sig tvärt och kunde inte ge mig någon anställning. Han sa att skälen till detta var att det inte fungerade att ha kvar mig i arbetsgruppen då kollegor uttryckt att de inte kunde arbeta med mig. Det sades inget om ryktet gällande vår såkallade relation utan detta tystades ner och det sades inget om att jag inte skött mina arbetssysslor. Han försökte inte heller omplacera mig i någon av hans övriga arbetsgrupper utan valde att inte ge mig någon anställning alls.

Är det ok att agera som han gjorde? Eller kan diskrimineringslagen tillämpas?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om anställningsformer och anställningsskydd finns i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

I LAS 6§ finns regler som gäller för provanställning. Där sägs bland annat att en provanställning får vara högst sex månader lång. Efter provanställningens slut övergår anställningen till en tillsvidareanställning, om den inte avbryts dessförinnan. Både arbetsgivaren och arbetstagaren har möjlighet att avbryta provanställningen innan den upphör. Detta kan göras när som helst före provanställningens utgång, men om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste den som vill avbryta lämna besked om detta senast vid provanställningens utgång. Om detta inte sker, kommer provanställningen övergå till en tillsvidareanställning.

Om arbetsgivaren avser att avbryta provanställningen ska denne underrätta arbetstagaren om detta två veckor i förväg, enligt LAS 31§. Den följd som blir aktuell om arbetsgivaren inte underrättar i tid är dock endast att han blir skadeståndsskyldig och inte att provanställningen inte avbryts.

Arbetsgivaren behöver inte ha några särskilda skäl för att kunna avbryta din provanställning (jämfört med vid en tillsvidareanställning där arbetsgivaren måste ha saklig grund) och det finns inga särskilda formkrav som behöver iakttas, som till exempel att beskedet ska lämnas skriftligt. Arbetsgivaren har inte heller någon omplaceringsskyldighet som han behöver iaktta när han väljer att avbryta din provanställning. Om du fortfarande hade din provanställning, dvs. om sex månader inte hade gått, när arbetsgivaren sade att han inte ville fortsätta med din anställning, har din arbetsgivare haft rätt att göra så oavsett vilket skäl han haft. Din anställning upphörde då med en gång när arbetsgivaren gav dig beskedet och den kan inte övergå till en tillsvidareanställning.

Viktigt att komma ihåg är att LAS 6§ är semidispositiv, vilket innebär att om det finns andra och avvikande regler i ett ev. kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, ska de reglerna gälla före LAS 6§ (se LAS 2§ 3st). Det kan därmed vara bra att se över eventuellt kollektivavtal.

Arbetsgivaren får inte diskriminera när han väljer att avbryta en provanställning, men utifrån de omständigheter jag kan utläsa går hans skäl för att avbryta din provanställning inte att koppla till någon diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen och det föreligger därmed inte diskriminering.

Hoppas att detta svar är till din hjälp. Om du har ytterligare frågor, är du självklart välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo