Krävs samtycke för att skicka e-post i marknadsföringssyfte till person på annat företag?

Hej,

Får man som säljare på ett företag skicka säljmail till personer på ett annat företag utan att man har tidigare koppling till det företaget? Eller måste man ha att personen man skickar till har samtyckt till detta?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du i egenskap av försäljare på ett företag skickar e-post i marknadsföringssyfte är det reglerna om obeställd reklam enligt 19 § Marknadsföringslagen som gäller.

Som näringsidkare får man skicka marknadsföring via e-post till fysiska personer endast om personen godkänt till detta på förhand. Om det redan finns en befintlig kundrelation behövs inte detta samtycke, men då gäller det att personen inte motsatt sig att dennes e-postadress används i marknadsföringssyfte, att marknadsföringen avser näringsidkarens egna samt likartade produkter som konsumenten tidigare handlat och att konsumenten har en möjlighet att kostnadsfritt avsäga sig fortsatt reklam.

Reglerna om obeställd reklam gäller för fysiska personer. Det krävs inte något samtycke på förhand då en näringsidkare använder sig av e-postmarknadsföring om mottagaren är en juridisk person. Detsamma gäller om man riktar reklamen till en person vars adress går under arbetsgivaren. Du behöver alltså inget samtycke på förhand för att skicka säljmail till en person på ett annat företag, så länge som marknadsföringen riktar sig till en adress som går under arbetsgivaren.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Reklam och marknadsföring? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000