Krävs makes samtycke vid försäljning av en bostadsrätt?

FRÅGA
Hej, min vän köpte en bostadsrätt ca ett år innan han gifte sig. Han står på samtliga lån på bostadsrätten och han har betalt för allt sedan köpet av bostadsrätten. Min fråga är då han står på lånen och betalt allt för bostadsrätten sedan start, kan han sälja bostadsrätten själv eller måste även hans fru skriva under vid försäljning av bostadsrätten trotts att bostadsrätten:1- är köpt ca ett år innan de ens träffats?2- lånen står på min vän3- min vän betalar alla kostnader för boendet som består av avgifter, lån och amorteringar.Tack på förhand.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De bestämmelser som rör äktenskap och egendomsförhållanden finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Regler om makars egendom hittar du främst i lagens sjunde kapitel.

Makars egendom kan vara giftorättsgods eller enskild egendom

När två personer har ingått ett äktenskap utgör vardera makes egendom som huvudregel giftorättsgods. Giftorättsgods är all den egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Egendom kan exempelvis ha gjorts enskild genom äktenskapsförord, eller erhållits genom arv, testamente eller gåva med villkor att egendomen ska vara enskild (ÄktB 7 kap. 2 §).

Vad som är giftorättsgods eller enskild egendom får oftast störst betydelse om makarna separerar, eftersom makarna då måste dela lika på den egendom som utgör giftorättsgods. Motsatsvis hålls enskild egendom utanför en bodelning.

Huvudregel är att vardera make kan förfoga fritt över sin egendom

Att viss egendom är giftorättsgods betyder inte att båda makar är ägare till egendomen. Ägaren ska alltså kunna förfoga över egendomen fritt, oavsett om den utgörs av giftorättsgods eller enskild egendom (ÄktB 1 kap. 3 §). Undantagsvis inskränks rätten genom att den av makarna som äger egendomen kan behöva den andra makens samtycke vid exempelvis en försäljning, uthyrning eller pantsättning. Så är fallet om egendomen är makarnas gemensamma bostad eller om bostaden är fast egendom (ÄktB 7 kap. 5 § första stycket och 7 kap. 4 §).

Om bostadsrätten är makarnas gemensamma bostad kan samtycke från den andra maken krävas vid försäljning

Din fråga rör en bostadsrätt som endast den ena maken är ägare till och om den andra makens samtycke krävs vid en försäljning.

En bostadsrätt är inte fast egendom. Avgörande för svaret är om bostadsrätten i fråga är makarnas gemensamma bostad eller är enskild egendom genom gåva, arv eller testamente (ÄktB 7 kap. 5 § andra stycket). Eftersom du skriver i frågan att din vän har köpt bostadsrätten, är det inte fråga om enskild egendom, förvärvad med villkor, genom gåva, arv eller testamente.

Slutligen, i din väns fall, beror svaret på om bostadsrätten är parets gemensamma bostad eller ej.

-Om bostadsrätten är makarnas gemensamma bostad krävs samtycke från frun vid en försäljning.

-Om bostadsrätten inte är makarnas gemensamma bostad krävs inte samtycke från frun vid en försäljning.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline om du har fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1009)
2019-10-16 Kan jag få det jag anser att är mitt, trots äktenskapsförord?
2019-10-15 Kan äktenskapsförord jämkas?
2019-10-11 Vad är den andra makens enskilda egendom?
2019-10-07 Vad gäller för en vigsel?

Alla besvarade frågor (73747)