FrågaAVTALSRÄTTGåva20/06/2021

Krävs gåvobrev vid gåva av pengar, och behöver jag betala skatt för gåvan?

Min mor vill skänka mej ca 100 000 kr genom insättning på mitt bankkonto, får man göra så utan ett gåvobrev och utan att någon behöver betala skatt ??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Krävs ett gåvobrev?

Vid gåva av lös egendom, till exempel pengar, finns inget lagstadgat krav på att man ska upprätta ett gåvobrev. Däremot kan det vara bra att göra det ändå. Jag kommer ge två exempel på situationer då ett gåvobrev kan vara bra att ha.

Vid ett arv i framtiden. Alla gåvor som en person ger till sina barn under sin livstid ska avräknas som förskott på arv när personen sedan avlider (6 kap. 1 § ärvdabalken). Detta innebär att om du idag får en gåva på 100 000 kr från din mor kommer du få ärva 100 000 kr mindre än dina eventuella syskon den dag då din mor avlider. Om detta inte är tanken är det möjligt att i ett gåvobrev ange att gåvan inte ska klassas som förskott på arv.

Vid insättningen på ditt bankkonto. Alla banker har en långtgående skyldighet att ha god kännedom om sina kunder och de transaktioner som sker på deras konton. Detta regleras i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta innebär att banken kan komma att ställa frågor till dig om var pengarna kommer ifrån, även om de inte misstänker att någon konstigt skett. Då kan det vara smidigt för dig att ha ett gåvobrev att visa banken för att de ska veta att pengarna är en gåva från din mor.

Måste ni betala skatt?

Alla gåvor i Sverige är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta innebär att varken givaren eller mottagaren av en gåva behöver betala skatt.

Sammanfattningsvis är det alltså inte ett lagstadgat krav att ni skriver ett gåvobrev, men det kan vara bra att göra det ändå, och ingen av er kommer behöva betala skatt för gåvan.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?