Krävs formell uppsägning eller räcker med skriftlig överenskommelse när lokalhyresavtal ska sägas upp?

2019-11-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej Som hyresvärd har jag en fråga angående lokalhyresavtal. En hyresgäst har suttit i sin hyrda lokal i drygt tio år och hyresförhållandet har enligt avtalet under mer än de senaste fem åren förlängts med 12 månader i taget. Hyresvärden och hyresgästen är överens om att hyresförhållandet ska upphöra vid utgången av den nu gällande hyrestiden (det är mer än nio månader kvar). Är det möjligt att nedteckna en sådan överenskommelse om avflyttning och foga till hyresavtalet eller måste en formell uppsägning för avflyttning göras?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om uppsägning av lokalhyresavtal finns finns i jordabalken (JB) 12 kap.

Jag förstår det som att det rör sig om ett hyresavtal på bestämd tid som förlängs med 12 månader i taget om uppsägning inte sker före avtalets utgång. Eftersom det rör sig om ett tidsbestämt hyresförhållande och hyrestiden är längre än nio månader ska uppsägning ske nio månader i förväg innan hyrestiden löper ut (JB 12 kap. 4 § andra stycket femte punkten).

Eftersom hyresförhållandet (den sammanlagda tid som lägenheten upplåtits till hyresgästen) varat längre än tre månader i följd, ska uppsägningen vara skriftlig. Dock kan uppsägningen vara muntlig, om det är hyresgästen som säger upp avtalet och du som hyresvärd lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen. (JB 12 kap. 8 §).

En uppsägning är en ensidig rättshandling som avsändaren, i detta fallet hyresgästen, ensam disponerar över, snarare än en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd. Dock kan hyresgästens muntliga uppsägning, tillsammans med hyresvärdens skriftliga erkännande av uppsägningen, ge uttryck för en överenskommelse er emellan. Anledningen till att det uppställs förhållandevis stränga formaliakrav på uppsägning av lokalhyresavtal är att mottagaren inte skall sväva i en väsentlig osäkerhet om vad som gäller.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1573)
2021-06-23 ​Vad händer om en hyresgäst avlider?
2021-06-21 Vad kan man göra om arean i hyresavtalet är felaktig?
2021-06-19 Kan man tvinga en inneboende att flytta ut?
2021-06-19 Förlänga eller förnya ett avtal på bestämd tid?

Alla besvarade frågor (93337)