Krävs ett flertal vittnen för tillräcklig bevisning?

2020-11-08 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Är enbart många vittnen, som ett tiotal som uppger samma sak i ett rättsfall tillräckligt med bevis, oavsett brott?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om processföring i domstol, bland annat bevis, regleras i Rättegångsbalken (RB). I rättegångsbalken 35 kap 1 § stadgas att vi i Sverige har så kallad fri bevisvärdering. Det betyder att det är upp till domstolen att värdera hur mycket ett bevis är värt, och om det är tillräckligt för att uppfylla lagens beviskrav i varje enskilt fall. Det finns alltså inga krav på exempelvis ett visst antal vittnen för att något ska anses vara bevisat.

Det är alltså inte enbart många vittnen som kan vara tillräckligt med bevis. Det kan räcka med ett eller ett par vittnen, eller annan bevisning exempelvis teknisk. I vissa fall anses omständigheterna i ett fall vara bevisade helt utan vittnen, och istället genom annan bevisning. Allt beror på hur domstolen värderar bevisen i det enskilda fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (379)
2021-06-19 Åtal för våldtäkt när ett brev är enda beviset?
2021-06-18 Vän kört för fort med min bil inför fartkamera
2021-06-01 Undanhållande av bevisning
2021-05-30 Får svensk domstol användas bevisning som fåtts fram genom metoder som inte tillåts enligt svensk lag?

Alla besvarade frågor (93234)