Krävs det samtycke från person inlagd på sjukhus för att meddela detta till god man?

2021-03-09 i Sekretess
FRÅGA
Har jag som personal skyldighet att meddela god man om brukaren är inlagd på sjukhuset? Krävs det inte samtycke från brukaren för att meddela detta till god man av brukaren.Tacksam för svar Åsa
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att det gäller sekretess för sådana uppgifter som att meddela att brukaren är inlagd på sjukhuset.(25 kap. 1 § Offentlighet och sekretesslagen, OSL) Sekretessen innebär att du inte får lämna ut uppgifter om brukaren till någon annan, inte ens närstående, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att brukaren eller någon närstående till denne lider men (skada). Oftast har rätten sagt att det inte brukar leda till skada att meddela närstående att personen det gäller ligger inlagd på sjukhus. Men denna bedömningen måste göras i varje enskilt fall. Enligt patientsäkerhetslagen, PSL, har du även tystnadsplikt som hälso- och sjukvårdspersonal. (6 kap 12 § PSL).

Kortfattat svar

Eftersom jag inte vet mer om omständigheterna i ditt fall kan jag tyvärr inte ge dig ett bättre svar än att du bör fråga om samtycke. För utan samtycke kan sekretess gälla.(12 kap. OSL)

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Felicia Ek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?