Krävs det något särskilt för att ge juridisk rådgivning?

2020-07-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Om man är student vill erbjuda folk juridisk rådgivning, behöver man först försäkra sig eller är det fritt att ge rådgivning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns det inga särskilda krav på utbildning eller erfarenhet för att erbjuda juridisk rådgivning. Det är fritt att ge rådgivning, men innan du erbjuder rådgivning är det bra om du försäkrar dig genom att ingå avtal med personen som får rådgivning.

Jag utgår från att du ska ge kostnadsfri rådgivning och då rekommenderar jag att du upprättar ett avtal. För att om du ska exempelvis hjälpa en person med att skriva ett hyresavtal är det viktigt att du är tydlig med att, om det blir fel så friskriver du dig från all ansvar, samt att din och motpartens namnteckning finns på det skriftliga avtalet.

Muntliga avtal är giltiga precis som skriftliga. Dock, rekommenderar jag starkt att du skriver skriftligt, för att om det skulle vara så att det blir ord mot ord så finns allt skrivet på papper (bevis).

Det är upp till varje individ om han/hon vill ha råd från någon som friskriver sig från ansvar. Det råder avtalsfrihet i Sverige, vilket innebär att varje individ bestämmer själv om de vill ingå avtal eller inte och om vad.

Om du vill upprätta ett avtal så rekommenderar jag dig starkt Lawlines jurister som kommer att hjälpa dig otroligt bra!

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rahime Duman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1380)
2021-03-01 Skriva på med hand på penna
2021-03-01 För lång bindningstid hos ett gym?
2021-02-25 Måste det finnas ersättare vid fullmaktshavarens frånfälle?
2021-02-24 Kan fullmaktshavare agera mot fullmaktsgivarens intressen?

Alla besvarade frågor (89948)